Ieder(in) heeft op 22 mei met minister Blok van Wonen en Rijksdienst gesproken over toegankelijkheid. De minister zei in het gesprek toe dat hij de toegankelijkheidseisen voor gebouwen zal aanscherpen.

De minister had ons uitgenodigd naar aanleiding van een advies van het Overleg Platform Bouw. In dit advies staan voorstellen voor aanpassingen in het Bouwbesluit, zodat toegankelijkheid beter geborgd wordt.

Met de minister is gesproken over onze uitgangspunten voor een inclusieve samenleving. Toegankelijke woningen en gebouwen zijn voor mensen met een beperking een belangrijke voorwaarde om in de samenleving te kunnen wonen en participeren. Dit konden we onderbouwen met de uitkomsten van de meldactie wonen, die Ieder(in) samen met LPGGz en de NPCF in het najaar 2013 gehouden heeft.

We hebben tegenover de minister onze zorgen geuit over het groeiende tekort aan woningen die geschikt zijn voor mensen met een beperking. Juist nu de hervormingen in de zorg (langer thuis wonen) de vraag naar geschikte woningen sterk doet toenemen.

Verbetering toegankelijkheid

De minister noemde een aantal bezwaren tegen aanscherping van de toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit, zoals de hogere huizenprijzen en huren waartoe dit zou leiden. Maar hij kwam ons ook tegemoet, met de toezegging dat hij bereid is om de toegankelijkheidseisen voor gebouwen (kantoren, winkels, restaurants etc.) wel aan te scherpen. Daarnaast kreeg Ieder(in) de toezegging betrokken te worden bij de regionale aanjaagteams, die opgezet worden om regionale en lokale afspraken voor geschikte woningen en woningen met zorg te stimuleren.

We zien deze toezeggingen van de minister als een goede aanzet om toegankelijkheid van woningen en gebouwen een stap verder te brengen.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over