Ieder(in) wil dat er in het Bouwbesluit betere regels komen over toegankelijkheid van woningen en gebouwen. Minister Blok van Binnenlandse Zaken (Wonen) moet beslissen of dit inderdaad gaat gebeuren. In een brief aan de Kamer heeft hij aangekondigd, dat hij eerst met Ieder(in) in gesprek gaat voordat hij hier een besluit over neemt. Dit gesprek zal in mei plaatsvinden.

De CG-Raad – de voorloper van Ieder(in) – heeft in 2012 samen met de ouderenorganisatie CSO en VACpuntWonen geadviseerd om de regels voor toegankelijkheid in het Bouwbesluit beter en effectiever te maken. Zowel voor nieuwbouw als voor verbouw. Dit advies, Toegankelijkheid, een pleidooi voor betere regels‚ was opgesteld in opdracht van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken.

Daarna is van dit advies een kosten-batenanalyse gemaakt door RIGO Research. Minister Blok heeft vervolgens de opdracht gegeven om verdere studie te beperken tot toegankelijkheidseisen voor nieuwbouw en regels voor bezoekbaarheid van (publieks)gebouwen en aanpasbaarheid van woningen en kantoren. Aangescherpte uniforme eisen bij verbouw werden bij voorbaat financieel niet haalbaar geacht.

Dit heeft nu geleid tot een voorstel om het Bouwbesluit slechts op beperkte punten te wijzigen. Ieder(in) vindt de aanbevelingen lang niet ver genoeg gaan en zal dat ook in het gesprek met minister Blok naar voren brengen.

Wat vindt Ieder(in)

De voorgestelde wijzigingen beperken zich helaas slechts tot een beperkt deel van de nieuwbouw, zoals appartementen. Kleine gebouwen en woningen vallen er veelal buiten, net als de hele verbouw. Ieder(in) vindt dat onvoldoende. Alle gebouwen moeten bezoekbaar worden en alle woningen moeten aanpasbaar gemaakt worden.

We vinden dat dit basisvoorwaarden zijn om te komen tot een inclusieve samenleving. In zo‚ n samenleving hebben mensen met een beperking net als iedereen voldoende keuzemogelijkheden om te wonen. Dat is nu nog lang niet het geval. Er is op het moment nog een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

Maatschappelijke kosten

Verder vinden we de voorliggende voorstellen financieel kortzichtig. Onvoldoende toegankelijkheidsregels zullen op de lange duur leiden tot grote maatschappelijke kosten gezien de ontwikkelingen die gaande zijn. Zoals de vergrijzing en het beleid om mensen steeds langer thuis te laten wonen. Deze maatschappelijke kosten van ontoegankelijkheid worden in de voorstellen onvoldoende meegenomen.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over