Vandaag heeft minister Dijkgraaf gesproken met studenten met een beperking, op initiatief van Ieder(in), LSVB, ISO, JOBmbo, ECIO en JongPIT. We spraken elkaar over (stage)discriminatie, financiële zekerheid en de stap naar de arbeidsmarkt. Allemaal thema's die belangrijk zijn om als student met een beperking op gelijke voet mee te kunnen doen.
Minister Dijkgraaf op de foto met de studenten met wie hij in gesprek ging.

Wat moet er beter?

De studenten signaleerden een aantal dingen die nog niet goed genoeg zijn geregeld. Bijvoorbeeld de vindbaarheid van financiële ondersteuningsregelingen, zoals de studietoeslag en studentondersteuningsfonds. Ook stagediscriminatie of een vervelende opstelling van docenten of medestudenten komt nog te vaak voor.

De studenten gaven minister Dijkgraaf als boodschap mee: betrek ons bij het wegnemen van belemmeringen. Neem de verbeteringen die wij aandragen serieus. Geef het beleid dat ons raakt, samen met ons vorm. Daarmee krijg je regels die werken voor iedereen. Dat is veel eenvoudiger dan maatwerkregelingen en uitzonderingen op elkaar stapelen.

Concrete Ideeën die voorbijkwamen tijdens het gesprek, zijn bijvoorbeeld: een verplichte cursus voor docenten over (o.a.) discriminatie van mensen met een beperking, om bewustzijn te vergroten. En het verbeteren van de informatievoorziening over financiële regelingen zoals de studietoeslag. Verder kan een soort financiële coach bij wie je op school terecht kunt en die helpt met alle formulieren, de aanvraagprocedure ook toegankelijker maken.

Hoe kan je helpen?

Ieder(in) werkt samen met het netwerk van studentorganisaties – JOBmbo, LSVb, ISO – en JongPIT en ECIO aan verbeteringen in het mbo, hbo en op de universiteit voor studenten met een beperking. Als netwerk hebben we er samen met CNV Jongeren voor gezorgd dat je in elke gemeente hetzelfde minimumbedrag aan studietoeslag krijgt als je vanwege je beperking geen bijbaantje kunt hebben. En we zetten samen onderwerpen als (stage)discriminatie, beschikbaarheid van online onderwijs, en de overgang van school naar werk op de kaart.

Ben jij student met een beperking en wil je jouw ervaring inzetten zodat andere studenten met beperkingen daarmee geholpen zijn? Dan zoeken we jou! Neem contact op met Lydia Vlagsma, (l.vlagsma@iederin.nl) en laat ons weten hoe jij vindt dat het onderwijs beter moet.

Deel dit bericht

Meer nieuws over