Vorige week heeft in de Tweede Kamer een commissiedebat plaatsgevonden over het langere termijn coronabeleid. Voorafgaand aan het debat liet Ieder(in) weten zich grote zorgen te maken of Nederland wel voldoende voorbereid is op de nieuwe coronagolf die er nu aankomt. In het bijzonder maken wij ons grote zorgen om de situatie van mensen met een kwetsbare gezondheid. Het debat heeft die zorgen niet weggenomen. Daar kwam nog bij dat de minister een ongepaste uitspraak deed, die tot veel verontwaardiging leidde.

Geef 60-min snel toegang tot herhaalprik

Verschillende partijen in de Tweede Kamer, waaronder SP en CDA, hebben in het debat gevraagd waarom mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60 jaar geen toegang krijgen tot de herhaalprik. Minister Kuipers verschool zich achter het advies van de Gezondheidsraad over wie een herhaalprik moet worden aangeboden. Daarnaast gaf hij aan dat maatwerk via de medisch specialist mogelijk is.

Ieder(in) vindt dat ook de huisarts moet kunnen aangeven dat een prik gewenst is. Niet iedereen met een kwetsbare gezondheid staat in contact met een medisch specialist. Op aandringen van het CDA gaat de minister hierover nogmaals met de huisartsenorganisaties in gesprek. Met een nieuwe coronagolf op komst vindt Ieder(in) dat 60-minners met een kwetsbare gezondheid zo snel mogelijk toegang moeten krijgen tot een herhaalprik. Want de boosterprik van vier á vijf maanden geleden beschermt gemiddeld nog zo’n 55% tegen ziekenhuisopname. En die bescherming neemt na verloop van tijd alleen maar verder af.

Ongelukkige uitspraak minister

De minister vertelde hoe hij aankijkt tegen mensen met een kwetsbare gezondheid. In een poging de verwachtingen van Kamerleden te nuanceren, gaf hij aan dat mensen met een kwetsbare gezondheid sowieso geen normaal leven zouden kunnen leiden, ook niet bij optimale bescherming tegen COVID.

De uitspraken leidden bij ons en de achterban tot veel verontwaardiging. De minister ging er volledig aan voorbij dat het juist de drempels in de maatschappij zijn – en ook zijn onwil om nu beschermende maatregelen te treffen – die ervoor zorgen dat deze mensen buitengesloten worden en geen normaal leven kunnen leiden. Ook staat zijn uitspraak haaks op het VN-verdrag Handicap en de COVID-19 strategie voor mensen met een beperking of chronische aandoening, waarin is vastgelegd dat extra achterstand of uitsluiting voorkomen moet worden.

Kamer meer regie van kabinet

Veel partijen waren kritisch over de lange termijn aanpak van het kabinet. Zowel coalitie- als oppositiepartijen willen dat het kabinet meer regie neemt en snel met concrete plannen komt. Een aantal partijen drong er ook op aan dat het kabinet snel zorgt voor betere ventilatie op scholen.

Opvallend was verder dat de minister de auteurs van het rapport Uit isolatie complimenteerde. De minister zei de Kamer toe met hen in gesprek te gaan.

Lees hier terug wat Ieder(in) voorafgaand aan het debat bij de politieke partijen onder de aandacht heeft gebracht.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over