Minister Helder van langdurige zorg heeft vandaag de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking gepubliceerd. Ieder(in) en een aantal lidorganisaties hebben meegewerkt aan de voorbereidingen voor de Toekomstagenda. Het resultaat is een Toekomstagenda die gaat over meer dan zorg en ondersteuning. De agenda gaat ook over beter meedoen in de samenleving en meer ontwikkelkansen voor mensen met een levenslange beperking.
Een vrouw helpt een persoon in een rolstoel om een sok aan te trekken.

Agenda met 6 thema’s

De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is de opvolger van het programma ‘Volwaardig leven’ van het vorige kabinet. De Toekomstagenda loopt tot 2027 en heeft 6 belangrijke thema’s:

1. Complexe zorg

Heet verbeteren van de kennis over en ondersteuning van doelgroepen met een complexe zorgvraag, zoals mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten.

2. Licht verstandelijke beperking

Het verbeteren van de (levenslange) ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking en betere kansen voor talentontwikkeling in dagbesteding en onderwijs.

3. Clientondersteuning

Het versterken van de reguliere en de gespecialiseerde clientondersteuning. De beschikbaarheid, kwaliteit en de vindbaarheid van de clientondersteuning moeten beter, vooral als mensen overgaan van de ene zorgwet naar de andere of als ze met verschillende wetten tegelijk te maken hebben.

4. Zorgtechnologie en innovatie

Het verspreiden van technologie voor de zorg en ondersteuning en het toerusten van zorgmedewerkers om hiermee te werken.

5. Arbeidsmarkt en vakmanschap

Het aantrekkelijker maken van zorgopleidingen en het behouden van mensen die in zorg en ondersteuning werken.

6. Levenslang en levensbreed – Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Dit zesde onderdeel is op aandringen van Ieder(in) en de cliëntenorganisaties toegevoegd. Het gaat onder andere over passende (langere) indicaties uit de Wmo voor mensen met een levenslange beperking, betere ondersteuning voor mensen die thuis wonen en over mantelzorgondersteuning.

Van agenda naar inclusieve uitvoering

Veel cliëntenorganisaties hebben samen met Ieder(in) intensief bijgedragen aan de Toekomstagenda. Die nauwe samenwerking is natuurlijk ook nodig voor een goede uitvoering van alle plannen en activiteiten. Bij alle onderdelen moeten de mensen om wie het gaat, betrokken zijn.

Tot 2027 stelt het kabinet in totaal 138 miljoen euro beschikbaar voor de uitwerking van de Toekomstagenda. Om de cliëntenorganisaties in staat te stellen mee te werken aan de uitvoering van de agenda moeten er ook financiële middelen beschikbaar komen.

De Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking is hier te vinden Toekomstagenda na BO – programmatische uitwerking | Publicatie | Rijksoverheid.nl.

De Kamerbrief van de minister over de Toekomstagenda staat hier: Kamerbrief over Programmatische uitwerking van de Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Deel dit bericht