Op 24 juni heeft de minister voor Langdurige zorg en Sport, Connie Helder, de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het beleidskader subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Zoals verwacht, werd aangekondigd dat het huidige subsidiekader met één jaar wordt verlengd. De verlenging geldt ook voor het ZonMW-programma ‘Voor Elkaar’. De komende tijd wordt verder overlegd over het subsidiekader voor 2024.

Achtergrond verlenging

De lange duur van de kabinetsformatie en de start van het nieuwe kabinet op 10 januari 2022 zijn de belangrijkste oorzaken voor deze verlenging. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het nieuwe subsidiekader op 1 januari 2023 in te laten gaan, maar deze datum bleek niet haalbaar. Het invullen van kabinetsambities kost nog tijd en er is nog geen definitief beeld over de verdeling van schaarse middelen, aldus de minister.

PG-organisaties hebben belangrijke rol

In de brief bevestigt de minister de belangrijke rol die PG-organisaties spelen in de samenleving, als tegenwicht en als belangrijke bronnen van ervaringsdeskundigheid. Zij zijn volgens haar erg belangrijk bij het vormgeven van passende zorg, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, het onbeperkt meedoen aan de samenleving en andere doelstellingen uit het coalitieakkoord. De verwachting is dat deze erkenning van PG-organisaties terug te zien is in de opzet van het nieuwe subsidiekader dat per 1 januari 2024 gaat gelden.

Overleg over subsidiekader gaat verder

Een meerderheid van de Kamer wil dat patiëntenorganisaties beter worden ondersteund. En VWS ziet een brede maatschappelijke behoefte om bij het maken van beleid meer gebruik te maken van ‘georganiseerde ervaringsdeskundigheid’ en inbreng van het patiëntenperspectief. VWS wil daarom een structurele verhoging van de subsidiemiddelen. Maar door de verlenging laat zicht op bijvoorbeeld financiële verruiming, nieuwe toetreding en versterking een jaar langer op zich wachten. In haar brief geeft de minister aan dat ze met Ieder(in), Mind, de Patiëntenfederatie en PG-organisaties in gesprek is over “acute uitvoeringsproblematiek” als gevolg van de verlenging.

Lees hier de brief van minister Helder aan Tweede Kamer

Deel dit bericht

Meer nieuws over