Minister De Jonge presenteerde gisteren bij de persconferentie een plan waarmee mensen tussen 18 en 60 jaar met een medisch risico, vóór gezonde vijftigers worden gevaccineerd. Ieder(in) is blij dat dankzij vereende krachten van cliënten- en patiëntenorganisaties en het initiatief #VergeetOnsNietHugo, de minister eindelijk deze stap heeft gezet.

Uit isolement

Mensen met een medisch risico en jonger dan 60 jaar krijgen bij het vaccineren voorrang op mensen zonder medisch risico. Zij kunnen vanaf begin mei de uitnodiging verwachten. Deze aanpassing in de vaccinatiestrategie is een belangrijke stap vooruit voor mensen met een medisch risico. Nu zij via de GGD gevaccineerd gaan worden in plaats van bij de huisarts, kunnen de vaccinaties veel sneller plaatsvinden.
Het gaat hierbij om ongeveer 1,1 miljoen mensen. Als zij gevaccineerd worden, kunnen veel gezinnen uit het sociaal isolement komen waarin zij nu moeten leven, uit angst om besmetting. Deze groep krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin.

Opsteker voor #VergeetOnsNietHugo

Ieder(in) heeft met de Patiëntenfederatie, MIND en andere organisaties bij herhaling en met klem bij de minister en Tweede Kamerleden aangedrongen op prioriteit voor deze groep.
Dit resultaat is ook een mooie opsteker voor de mensen van #VergeetOnsNietHugo die zich onvermoeibaar inzetten voor het zo snel mogelijk vaccineren voor mensen met een medisch risico. Ieder(in) trok samen met deze groep op.
Tijdens het coronadebat vorige week drongen PvdA en GroenLinks er bij de minister op aan om het beter te regelen voor deze groep. De minister gaf daar gisteren gehoor aan.

Volledige groep met medisch risico vaccineren

Tegelijkertijd blijven we natuurlijk scherp op de uitvoering van de gewijzigde vaccinatiestrategie. Belangrijk punt is dat de voorrangsgroep niet beperkt blijft tot de mensen die jaarlijks de griepprik krijgen. Het gaat ook bijvoorbeeld over mensen met kanker, mensen met een combinatie van een psychische aandoening en verhoogd medisch risico en mantelzorgers die essentieel zijn om de zorg in gezinnen overeind te houden.

Inzet AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar

Verschillende politieke partijen stelden voor om mensen onder de 60 jaar met een kwetsbare gezondheid zelf de mogelijkheid te geven in overleg of afstemming met hun huisarts toch te kunnen kiezen voor vaccinatie met AstraZeneca. Minister De Jonge gaf aan bereid te zijn hiernaar te kijken. Over dit onderwerp zijn moties ingediend door PvdA en D66. Deze moties zijn aangenomen.

Restvaccins

Tijdens het Kamerdebat was tevens veel aandacht voor de inzet van spillage (vaccins die aan het einde van de dag overblijven). GroenLinks en PvdA dienden een motie in om een nationale reservepriklijst op te stellen waarmee restvaccins snel aan risicogroepen kunnen worden toegediend. Deze motie is verworpen.

Extra hoog medisch risico

Voor mensen met een extra hoog medisch risico zoals het syndroom van Down of een bmi van boven de 40 zijn er geen veranderingen. Deze groepen worden momenteel al gevaccineerd.

 

Onze eerdere oproep aan de Tweede Kamer:

Herhaalde oproep: vaccineer alle mensen met een medisch risico uiterlijk begin mei

Deel dit bericht

Meer nieuws over