Vanmiddag is de motie van Linda Voortman (Groen Links) aangenomen die stelt dat dat alle Rijksgebouwen zelfstandig toegankelijk moeten zijn. Te beginnen met de ministeries. Die moeten al per 14 juli 2017 zelfstandig toegankelijk zijn.

In de motie wordt de minister verzocht om samen met de cliëntenorganisaties een toegankelijkheidsscan en een plan van aanpak voor de ministeries te maken. Dat de ministeries op 14 juli 2017 echt toegankelijk moeten zijn, is niet toevallig. Dat is precies één jaar na de ratificatie van het VN-verdrag.

Het aannemen van de motie laat zien dat de Kamer vaart wil zetten achter de uitvoering van het VN-verdrag en dat ze vindt dat de Rijksoverheid een voortrekkersrol moet vervullen.

Verder sluit de motie ook mooi aan bij het amendement van Otwin van Dijk cs dat per 1 januari 2017 ingaat en dat stelt dat toegankelijkheid voortaan de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering.

Naar de motie.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over