Sommige zorgaanbieders misbruiken de wet om van ‘lastige’ ouders af te komen. Dit blijkt uit journalistiek onderzoek van onder meer Trouw en de Monitor. Op grond van een ‘onwerkbare relatie’ proberen deze zorgaanbieders via de rechter ouders uit te sluiten van het curator- of mentorschap. Dat is in strijd met de wet die dat regelt. Ieder(in), KansPlus en Sien krijgen soortgelijke signalen vanuit de achterban en vinden dat deze praktijken direct moeten stoppen.

Veel ouders of andere familieleden zijn curator of mentor van mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. De wet biedt de rechter de mogelijkheid om de curator of mentor ‘te ontslaan’. Dat kan alleen als ze niet in het belang van hun zoon of dochter handelen of als ze zich niet houden aan hun wettelijke taken. In de praktijk gebruiken sommige instellingen of zorgaanbieders deze mogelijkheid om van ‘lastige ouders’ af te komen, blijkt uit het onderzoek van Trouw en De Monitor.

Ook vanuit de achterban van KansPlus, Sien en Ieder(in) komen signalen dat er grote zorgen zijn over de rechten en positie van ouders/verwanten als curator of mentor. Familieleden kunnen in een onmogelijke situatie komen als ze met een instelling in conflict komen bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorg. De zorgaanbieder kan ze dan wegzetten als lastig en de rechter verzoeken om ze hun zeggenschap als curator of mentor af te nemen.

Vastlopen relatie ouders zorgaanbieder

In de uitzending van De Monitor gaf een rechter aan dat hij er bij voorbaat van uitgaat dat een zorgaanbieder het beste met de cliënt voorheeft. Ook als er sprake is van een vastgelopen relatie of conflict tussen ouder en zorgaanbieder. Daarom stelt de rechter in zo’n geval de zorgaanbieder vaker in het gelijk en ontneemt de ouders het curator- of mentorschap. Dit is volstrekt onaanvaardbaar, schrijven KansPlus, Sien en Ieder(in) in de brandbrief aan de Raad voor de rechtspraak, het ministerie van Justitie  /Rechtsbescherming, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM).

Oneigenlijke gang naar de rechter

“Als er sprake is van een moeizame relatie tussen ouders en instelling moeten heel andere wegen worden bewandeld, zoals mediation of onafhankelijk deskundig onderzoek. De gang naar de rechter is dan ongepast”, aldus de organisaties. “Er moet een einde komen aan dit oneigenlijke gebruik van de wet curatele beschermingsbewind en mentorschap. We willen hierover een gesprek en oplossingen.”
Zorgaanbieders hebben in 2019 ruim 900 bij de rechtbank een verzoek ingediend voor het aanstellen van een curator of mentor. Onbekend is hoe vaak dit gebeurde omdat er nog geen curator/mentor was of omdat het gaat om een verzoek om ontslag en vervanging van de bestaande curator of mentor.

Hieronder de brief Stop oneigenlijk gebruik wet curator/mentorschap

Deel dit bericht