In het eerste kwartaal van 2016 ontving de Monitor Transitie Jeugd 109 meldingen over vooral de jeugdhulp aan kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Er kwamen veel meldingen binnen van ouders die ervaren dat de zorgvraag- en behoefte van hun kind niet leidend is. In veel meldingen komt terug dat er aangestuurd wordt op het afnemen van zorg middels Zorg in natura, in plaats van het pgb.

Voorbeeld van een melding: “Onze zoon van 8 jaar heeft ADHD en een IQ van boven de 145. Hiervoor hebben wij al bij veel organisaties hulp gehad maar niks slaat aan. Eindelijk vonden we een passende organisatie. Het pgb-budget werd toegekend. Maar . in december verhuisden we naar een andere gemeente. We moesten opnieuw een aanvraag en pgb-plan bij deze nieuwe gemeente indienen. De opvang voor onze zoon is inmiddels toegekend, maar de gemeente wil niet dat we naar de organisatie gaan waar we vorig jaar al voor kozen.”

Aanbod leidend, niet de behoefte

In het eerste kwartaal valt het op dat meer en meer melders klagen over ambtenaren en wijkteammedewerkers die keuzes maken die niet gebaseerd zijn op wat het gezin en het kind nodig heeft, op wat er beschikbaar is. In veel meldingen komt terug dat er aangestuurd wordt op het afnemen van zorg middels Zorg in natura, in plaats van pgb. Het pgb wordt sterk ontmoedigd. Veel melders noemen de sturing op Zorg in natura een groot knelpunt in het krijgen van passende zorg. Voor sommige melders betekende dit dat zij naar een andere zorgverlener moesten of dat het aanbod niet (geheel) passend was voor hun kind.

Ouders willen regie

Uit analyse van de meldingen blijkt dat melders, en dan vooral ouders, meer betrokken willen worden bij het toewijzen van hulp en de beschikking. Ouders hebben een gevoel dat hun (jarenlange) ervaringskennis niet wordt meegenomen in de keuze voor de soort zorg of hulpverlening. Daarnaast worden ouders tijdens het proces onvoldoende op de hoogte gehouden over de voortgang van de zorg- of hulpaanvraag, en waar het vastloopt, en wie daar wat in kan betekenen. Ouders willen meer regie over het hele proces en gezamenlijke besluitvorming.

Aanbevelingen

Ouders stuurden de Monitor Transitie Jeugd een aantal tips en aanbevelingen: Sluit aan bij de oplossingsrichting van ouder en kind. Stel het belang van het kind voorop en laat kinderen niet maandenlang wachten op noodzakelijke zorg. Om te zorgen voor een passend aanbod van jeugdhulp, adviseren we om ouders en jongeren te betrekken bij de inkoopprocedures voor de inkoop van 2017. De VNG blijkt dit standpunt te ondersteunen. Met de aanbevelingen van de Monitor Transitie Jeugd kunnen gemeenten en het Rijk direct aan de slag.

Deelnemers Monitor

De Monitor Transitie Jeugd brengt ieder kwartaal een rapportage uit. De Monitor Transitie Jeugd bestaande uit Zorgbelang Nederland, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE NL, LOC en Landelijk Platform GGz brengt in juli 2016 weer een kwartaalrapportage uit. Tot eind 2016 zal de Monitor Transitie Jeugd kwartaalrapportages blijven uitbrengen. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de Monitor Transitie Jeugd, dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Meldingen kunnen worden gedaan via Monitor Transitie Jeugd

Deel dit bericht

Meer nieuws over