Op 1 januari 2015 start de Monitor Transitie Jeugd. De monitor is een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), LOC, Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform.

De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terecht komen waar dat hoort. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

Signalen

Kinderen, jongeren en ouders die gebruik maken van Jeugdhulp krijgen volgend jaar te maken met de veranderingen door de nieuwe Jeugdwet. Bijvoorbeeld met een ander soort toegang, lokale wijkteams, veranderingen bij de zorgaanbieders en bezuinigingen. Juist cliënten en hun ouders kunnen daarom zelf het beste aangeven of de veranderingen positief of negatief zijn. Waar loopt men in de praktijk tegenaan? Is er voldoende kennis aanwezig bij gemeenten? Is er voldoende zorg ingekocht?

In de monitor staat het cliëntperspectief centraal: de gezamenlijke cliëntenorganisaties bundelen signalen en directe meldingen van jongeren en ouders.

Rapportage

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde negatieve effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Ook worden de mogelijke oplossingen vanuit cliëntperspectief aangekaart.

De monitor loopt in 2015 en 2016. In regionale en landelijke rapportages worden de signalen zichtbaar. De rapportages bieden de mogelijkheid tot het concreet aanpakken van de knelpunten. De rapportages worden toegestuurd aan belangenbehartigers, gemeenten en de rijksoverheid.

Contact

In 2015 hoort u meer over de Monitor Transitie Jeugd. Vanaf 2 januari gaat de website monitortransitiejeugd.nl live. Heeft u nu al vragen, dan kunt u mailen met info@monitortransitiejeugd.nl.

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over