Hoe staat het met de lokale inclusie agenda van gemeenten? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt gemeenten nu een Monitor om te kijken hoe het er voor staat en op welke onderwerpen (extra) inzet nodig is. Ieder(in) roept lokale belangenbehartigers om samen met de gemeente aan de slag te gaan met deze monitor.
man in rolstoel in winkelstraat

Eind vorig jaar verscheen de schaduwrapportage VN-Verdrag Handicap. Het blijkt dat tot nu toe minder dan een kwart van de gemeenten een lokale inclusie agenda heeft opgesteld. Dit terwijl de schaduwrapportage ook laat zien dat er op veel terreinen nog geen sprake is van meedoen op grond van gelijkheid. Mensen ervaren nog vaak hindernissen in het kunnen meedoen als het gaat om passende zorg en ondersteuning, bewustwording, toegankelijkheid, politieke participatie, onderwijs, werk, inkomen, mobiliteit, vrije tijd en wonen.

Nog veel te winnen

Beleid van de gemeente kan het verschil maken. De monitor die de VNG nu beschikbaar stelt aan gemeenten biedt een goede basis om samen met de gemeente in gesprek te gaan over het inclusie beleid. Om zo met elkaar te komen tot een inclusie-agenda die aansluit op de problemen en uitdagingen die lokaal spelen.

Lees hier meer over de monitor van de VNG

Deel dit bericht

Meer nieuws over