Uiterlijk 15 juni is bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen en per 1 juli is met iedere bewoner een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling, bijvoorbeeld bij familie of andere naasten. In de nieuwe handreiking bezoek gehandicaptenzorg (hieronder) staat meer informatie over de versoepeling van de bezoekregeling.

Voor deze versoepeling is krachtig gepleit door Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR en Per Saldo. Ieder(in) is samen met veel mensen met een beperking en hun naasten verheugd dat bezoek en nabij contact weer hersteld kunnen worden.

Ieder(in)-directeur Illya Soffer: ’We hebben er bij deze versoepeling fel voor gepleit dat de behoeften en belangen van cliënten en hun naasten weer centraal kwamen te staan. En dat is goed gelukt. Dit is een belangrijke stap voor de bijna honderdduizend mensen die wonen in een instelling of woonvoorziening.’

In de handreiking is nadrukkelijk opgenomen dat mensen in instellingen die naast hun beperking ook een kwetsbare gezondheid hebben, ook gewoon bezoek moeten kunnen ontvangen.

Samenspraak

Een belangrijk aandachtspunt is dat zorgaanbieders goed uitvoering geven aan de aangepaste bezoekregeling. Dit gebeurt in samenspraak met de medezeggenschapsorganen zoals de cliëntenraad. Ook moeten alle afspraken tot stand komen in samenspraak met verwanten. Het is belangrijk dat bewoners en hun familie/naasten tijdig betrokken worden en goed geïnformeerd zijn over hun mogelijkheden bij deze nieuwe bezoekregeling. Ieder(in) en de andere pg-organisaties houden in de gaten of de bezoekregeling goed wordt uitgevoerd.

Dagbesteding komt op gang

Vanaf 1 juni krijgen mensen die in een woongroep, thuis of in een instelling wonen weer passende dagbesteding. Ook start de dagbesteding op dagbestedingslocaties. Voor dagbesteding wordt nog gewerkt aan een aparte handreiking.

Direct daarna verwachten we een handreiking waarin wordt beschreven wanneer en hoe de logeeropvang voor mensen met een beperking die thuis wonen, weer opgestart gaat worden.
De handreiking ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’  is tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG, VGN tot stand gekomen.

Ook op de website van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)  is meer informatie over de bezoekregeling te vinden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over