Vandaag is de Dag van de Leerplicht. Leerplicht is zonder meer een groot goed, maar naast de leerplicht zou ook het recht op onderwijs moeten staan. Gek genoeg is recht op onderwijs in Nederland niet vanzelfsprekend. Meer dan 10.000 kinderen met een beperking zitten momenteel thuis omdat er voor hen geen passend onderwijsaanbod is. Hoogtijd voor de Dag van het Leerrecht!

Joris is zo‚ n kind dat thuis zit en geen passend onderwijs krijgt. Hij is 14 jaar en zijn hele leven chronisch ziek. Joris kan goed leren en doet VWO. Hij kan maar een paar uur per dag zitten. Naar school gaan is zwaar; vaak blijft hij thuis.

De school vindt het ingewikkeld, maar heeft wel aangeboden schoolwerk voor thuis mee te geven. Goed bedoeld, maar het werkt niet voor Joris. De ouders hebben geprobeerd, onderwijs op afstand‚ te organiseren. Ook de leerplichtambtenaar vond dat een goed idee. Het voorstel strandde op bureaucratische touwtrekkerij.

Uiteindelijk zit Joris thuis en hebben de ouders een leerplichtontheffing aangevraagd. Ze gaan nu zelf het onderwijs regelen.

Goed regelen

Ieder kind heeft recht op onderwijs, en toch kun je je in Nederland op geen enkele wet beroepen als een school je kind weigert en zegt geen passend onderwijs te kunnen geven. Niet op de wet Passend onderwijs, zelfs niet op de Grondwet. En dat terwijl in belangrijke internationale mensenrechtenverdragen het recht op onderwijs wel is vastgelegd.

Om dit fundamenteel recht in Nederland goed te regelen, moet naast de leerplicht ook het leerrecht expliciet in de Nederlandse wet opgenomen worden. De zorgplicht die scholen nu volgens de Wet passend onderwijs hebben, is niet afdoende. Scholen kunnen nog steeds zeggen dat zij geen passend ondersteuningsaanbod kunnen organiseren voor een kind.

Motie

Gelukkig staan we met ons standpunt niet alleen. Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) heeft onlangs in een motie gevraagd te onderzoeken of leerrecht in de wetgeving van het onderwijs opgenomen kan worden.

De Tweede Kamer heeft deze motie aangenomen en het onderzoek wordt uitgevoerd. In de volgende voortgangsrapportage over passend onderwijs, die in juni verwacht wordt, zullen de resultaten van het onderzoek bekend worden gemaakt.

 

Bootcamp LANSbrekers ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters’

Op de Dag van de Leerplicht vinden overal in het land activiteiten plaats. Eén daarvan is de bootcamp van de LANSbrekers ‘Passend onderwijs zonder thuiszitter. Gepke Boezaard, Ieder(in)-beleidsmedewerker onderwijs, is daarbij aanwezig.

De LANSbrekers willen laten zien wat er mogelijk is in passend onderwijs. Ze richten zich op interne schoolbegeleiders, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, ouders en mensen van het wijkteam. Organisatie: Ingrado (vereniging Leerplichtambtenaren), Gedragswerk (organisatie die thuiszitters naar school begeleid), landelijk expertise centrum speciaal onderwijs, en de landelijk beroepsgroep begeleiders in onderwijs.

Het begint om 13.00 en duurt tot 20.00 uur. Op social media te volgen: @lansbrekers, #dagvandeleerplicht, #leerrecht

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over