Gezocht: deelnemers aan een onderzoek over ondersteuningsbehoeften van naasten die zorgen voor iemand met een levenslange en levensbrede zorgvraag. Onderzoeksbureau Ecorys doet in opdracht van IederIn, KansPlus, MantelzorgNL en het ministerie van VWS onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van naasten. Het onderzoek bestaat uit diepte-interviews via telefoon of videobellen. Je kunt je aanmelden voor een gesprek tot 1 december.
decoratief

Uit de interviews komen aanknopingspunten voor professionals en beleidsmakers. Voor hen is het belangrijk om te weten wat nodig is om de ondersteuning voor mensen in de situatie van zorgende naasten te verbeteren.

Voorwaarden voor deelname

Het interview wordt afgenomen via telefoon of videogesprek en duurt maximaal 50 minuten. De onderzoekers van Ecorys stellen vragen rondom de zorg voor de persoon met een beperking, en hoe de naaste hierin ondersteund wil of kan worden. Aanmelden voor een interview kan tot 1 december, de gesprekken vinden plaats in november en december.

Ecorys stelt voorwaarden voor deelname aan het onderzoek. Zo is de mantelzorger tussen de 24-65 jaar en zorgt diegene gemiddeld meer dan 8 uur per week voor iemand. Degene voor wie gezorgd wordt, heeft een beperking die niet over gaat (zoals een fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel) en woont niet in een instelling (diegene woont bijvoorbeeld bij u thuis of zelfstandig).

Alle voorwaarden en meer info zijn te vinden in de bijlage onder dit bericht. Aanmelden kan hier.

Deel dit bericht

Meer nieuws over