Op 11 september heeft het kabinet na een jarenlang voorbereidingstraject de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Aanvankelijk was er geen aandacht voor de toegankelijkheid van de leefomgeving voor mensen met een beperking. Maar door aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft toegankelijkheid in de definitieve NOVI een plaats gekregen. Het ‘waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving’ is opgenomen in de lijst met nationale belangen.

Toegankelijke leefomgeving

De Nationale Omgevingsvisie is een visie voor de langere termijn, die beschrijft hoe Nederland omgaat met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dat gaat over belangrijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, energievoorziening, duurzame landbouw etc. Ieder(in) heeft keer op keer aangegeven dat toegankelijkheid van de leefomgeving een thema moet zijn in de Nationale Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is er immers voor àlle inwoners en moet ook bijdragen aan een toegankelijker Nederland. In 2018 deed minister Ollongren na vragen vanuit de Tweede Kamer de toezegging dat toegankelijkheid een plek zou krijgen in de NOVI. En in de volgende conceptversie werd toegankelijkheid inderdaad benoemd.

Uitvoeringsagenda

Goede toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte wordt nu dus in de NOVI door het kabinet benoemd als zaak van nationaal belang, met daarbij een verwijzing naar het VN-verdrag Handicap. Dat is volgens Ieder(in) een mooi resultaat, maar wat betekent dat in de praktijk?

Naast de Nationale Omgevingsvisie heeft het kabinet een uitvoeringsagenda. Bij twee belangrijke programma’s uit die agenda, namelijk ‘Gezonde leefomgeving’ en ‘Verstedelijking en wonen’ moet het nationale belang ‘toegankelijkheid’ een rol spelen. Ieder(in) zet zich ervoor in dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Daarnaast hoopt Ieder(in) dat de NOVI ook inspiratie biedt voor gemeenten die bezig zijn met het opstellen van hun lokale omgevingsvisie, want ook die moeten volgens Ieder(in) inclusief zijn.

Deel dit bericht