UPDATE 30 januari: de motie is aangenomen. Met vrijwel unanieme steun van de Tweede Kamer werd begin november 2022 de motie Werner c.s. aangenomen die het kabinet verzocht een meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking en hun naasten te ontwikkelen. Sindsdien is er door diverse partijen, ook door Ieder(in) hard gewerkt om de strategie te ontwikkelen. Het is eigenlijk alleen nog wachten op besluit van het kabinet. Inmiddels heeft de nationale strategie twee keer op de agenda van de ministerraad gestaan, maar beide keren werd de strategie aangehouden. In het VWS-begrotingsdebat werd de minister hierop bevraagd. Minister Helder gaf aan de strategie te hebben teruggenomen omdat deze nog niet klaar is. Dat verbaast ons. 
Illustratie: microfoon in de Tweede Kamer

De strategie moet worden opgesteld in lijn met het VN-verdrag Handicap over de specifieke mensenrechten voor mensen met een beperking en hun naasten. Door Nederland geratificeerd in 2016. De meerjarige nationale strategie is bedoeld om de structurele uitsluiting en achterstelling van deze groep mensen aan te pakken en volwaardige deelname aan de samenleving daadwerkelijk mogelijk te maken.

Politiek getouwtrek voorkomen

De nationale strategie lijkt nu onderwerp te worden van politiek getouwtrek en dat was juist niet de bedoeling. De nationale strategie, met vrijwel unanieme steun van de Kamer, is bedoeld om lange termijnbeleid te maken voor mensen met een beperking en hun naasten. Los van politieke strijd.

Snelheid is nodig

We zijn al anderhalf jaar verder en mensen met een beperking en hun naasten kunnen niet langer wachten. Dagelijks hebben zij te maken met discriminatie, bureaucratie en andere drempels die goede zorg en ondersteuning, volwaardige deelname aan de samenleving en hun kwaliteit van leven bemoeilijken. Om die problemen op te lossen, moet het demissionaire kabinet nu in actie komen. Want ook de oplossingen vragen tijd.

Stem voor de motie

Wij roepen Tweede Kamerleden nu op om te zorgen dat er geen uitstel komt. We vragen hen dringend om, in het belang van miljoenen mensen met een beperking, hun naasten en mantelzorgers, vóór de motie Krul-Westerveld (36410-XVI-64) te stemmen. Deze motie verzoekt het kabinet om de strategie voor 16 februari naar de Tweede Kamer te sturen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over