Minister Ollongren heeft onlangs de Nationale woonagenda gepubliceerd, met ambitieuze plannen voor woningbouw. Er moeten jaarlijks maar liefst 75.000 woningen gebouwd worden en er wordt werk gemaakt van betaalbaarheid en duurzaamheid. Toch is de woonagenda nog niet compleet vindt Ieder(in). Het ontbreekt aan aandacht voor mensen met een beperking.

Minister Ollongren stelt in de Nationale woonagenda 2018-2021 drie doelen: het versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en de betaalbaarheid van het wonen. Ze wil hierover afspraken maken met vertegenwoordigers van bewoners, gemeenten en andere overheden, marktpartijen en woningcorporaties.

Ieder(in) is het ermee eens dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, met name in de sociale huursector, beter moet worden. Maar we vinden ook dat de woonagenda specifiek aandacht moet besteden aan de nijpende woonproblemen van mensen met een beperking. Teveel (jonge) mensen met een beperking slagen er nu niet in om een goede woning of woonvorm met passende zorg te vinden.

Dit hebben we samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ook aangekaart in een gesprek met minister Ollongren (BZK) en minister de Jonge (VWS). Helaas zonder het gewenste resultaat. We blijven met hen in gesprek over een woonagenda waarin ook de behoeften van mensen met een beperking worden meegenomen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over