Op dinsdag 23 mei bezocht Ieder(in) met een Nederlandse delegatie het 5e Europese Parlement voor Personen met een Handicap in Brussel. De Europese gehandicaptenbeweging sprak daar met het Europees Parlement en de Europese Commissie over een inclusiever en toegankelijker Europa.
Diverse groep mensen op een rij samen met VVD-Europarlementariër Malik Azmani. Zij kijken lachend in de camera. Zij staan voor een fotogalerij met zwart wit portretten van voormalige voorzitters van het Europees Parlement. 4 personen in een rolstoel, 1 persoon achter een rollator en 1 persoon met een witte geleidestok.

Onze delegatie vertegenwoordigde de Nederlandse gehandicaptenbeweging. Een diverse delegatie van 23 personen met mensen met verschillende culturele achtergronden, uit verschillende regio’s van het land, verschillende type zichtbare en onzichtbare beperking, begeleiders, ouders van kinderen met een handicap en een gebarentolk. Amany Shalha sprak namens onze delegatie over inclusie en toegankelijkheid voor vluchtelingen met een handicap.

Europa belangrijk voor Nederlanders met een handicap

Veel wet- en regelgeving in Nederland is gebaseerd op Europese afspraken, richtlijnen en wetten. Bijvoorbeeld voor digitale toegankelijkheid, telecommunicatie, Mediawet, openbaar vervoer of bereikbaarheid van alarmnummer 112. Dit betekent kortom dat veel beleid voor Nederlanders met een handicap ook in Europa wordt gemaakt. De Europese Commissie heeft een lange-termijn strategie voor mensen met een beperking: A new ambitious EU Disability Strategy for 2021-2030 (europa.eu). Deze strategie bevat voorstellen om Europese ambities voor meer inclusie en toegankelijkheid te bewerkstelligen. Naar dit voorbeeld wordt nu ook in Nederland gewerkt aan een nationale strategie voor personen met een handicap.

Europese verkiezingen in 2024

De volgende Europese Verkiezingen zijn in juni 2024. De Europese gehandicaptenbeweging roept kandidaat-Europarlementariërs op om verbeteringen voor Europeanen met een handicap in nieuw Europees beleid te regelen. Hiervoor maakte European Disability Forum samen met haar leden uit heel Europa afgelopen periode een manifest. Dit manifest werd dinsdag unaniem aangenomen door de aanwezigen.

Ontmoeting Europarlementariër Malik Azmani

In de middagpauze overhandigde onze delegatie het EDF-manifest aan Malik Azmani, Europarlementariër namens de VVD. Onze delegatie was namelijk door Azmani uitgenodigd voor deelname aan het Europese Parlement voor Personen met een Handicap. Dankzij Azmani en het bezoekersprogramma van het Europees Parlement worden reis- en verblijfkosten van onze delegatie grotendeels vergoed. Azmani nam de tijd voor een praatje met ons en we gingen samen op de foto.

Europees Parlement en European Disability Forum

Het evenement werd georganiseerd door het Europees Parlement en het European Disability Forum (EDF) samen. Deelnemers waren uitgenodigd door Europarlementariërs, die zelf ook deelnamen aan debatten. EDF vertegenwoordigt de belangen van ruim 100 miljoen personen met een handicap in Europa. Elk Europees land heeft een eigen landelijke gehandicaptenorganisatie, die allemaal lid zijn van EDF. EDF vroeg alle nationale lidorganisaties een delegatie te organiseren. Ieder(in) is de Nederlandse nationale lidorganisatie van EDF. In Europa is Ieder(in) bekend als ‘Dutch Disability Council’ (de vroegere CG-raad) of ‘Dutch Disability Platform.’ Op verzoek van EDF organiseerde en leidde Ieder(in) de Nederlandse delegatie.

Meer informatie:

Deel dit bericht