Hoe kunt u als landelijke patiÌÇntenorganisatie  lokale belangenbehartigers bereiken? Wat hebben zij nodig om de stem van al die mensen met uiteenlopende beperkingen in hun gemeente te laten horen? Zoekt u naar antwoord op dit soort vragen? Kom dan naar onze netwerkbijeenkomst ‰Û÷Landelijke stem ook lokaal‰Ûª.

Om u bij deze zoektocht te helpen organiseren Ieder(in) en Aandacht voor iedereen (AVI) op donderdag 1 oktober voor de lidorganisaties van Ieder(in) de netwerkbijeenkomst ‰’Landelijke stem ook lokaal‰’.

  • U krijgt de meest recente informatie over cliëntenparticipatie in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Wat zijn de thema‰’s die lokaal spelen?
  • We presenteren een aantal voorbeelden van organisaties die eigen oplossingen hebben gevonden.
  • We diepen in een aantal korte werksessies ervaringen uit over het laten horen van de stem van mensen met een beperking of chronische ziekte in de gemeente.

Positieve voorbeelden
Het wordt een avond met inspirerende gesprekken zodat u zelf aan de slag kunt gaan. Verwacht geen kant-en-klare oplossingen. Wel kunnen we u interessante strategieën aanreiken en positieve voorbeelden laten zien. Zo komt de vereniging Hersenletsel.nl vertellen hoe zij als landelijke vereniging met lokale behartiging aan het werk zijn.

Programma
17.00 uur: Welkom
door Illya Soffer, directeur Ieder(in)

17.15 uur:
‰’Mijn leden merken dat het slechter gaat (wat?), wat moeten we daaraan doen?‰’
door Marijke Hempenius, beleidsmedewerker Ieder(in)

17.35 uur:
‰’Waar (of hoe) moet de stem van mensen met een beperking gehoord worden?‰’
door Henk Beltman, kennismakelaar Aandacht voor iedereen

17.55 uur: Pauze met een broodje

18.15 uur: Parallelle werksessieronde 1

  • Ad van Dongen van Hersenletsel.nl gaat in gesprek met deelnemers over de wijze waarop deze organisatie de vertaling naar decentraal heeft aangepakt.
  • Jeanet Bouw van KansPlus gaat in gesprek met deelnemers over wijze waarop zij als landelijke organisatie de lokale belangenbehartiging van mensen met verstandelijke beperkingen hebben opgezet.

19.00 uur: Parallelle werksessieronde 2

  • Ad van Dongen, Hersenletsel.nl
  • Jeanet Bouw, KansPlus

19.45 uur: Workshops

In twee kleine groepen werken aan een plan van aanpak voor de eigen organisatie. Opdracht: Het gehoorde vertalen naar concrete actiepunten.

20.15 uur: ‰’Wat betekent dit voor Ieder(in)?‰’
door Illya Soffer, directeur Ieder(in)

20.35 uur: Afsluiting
door Aartjan ter Haar en Marijke Hempenius

20.50 uur: Slot

Aanmelden
De netwerkbijeenkomst ‰’Landelijke stem ook lokaal‰’ vindt plaats op donderdag 1 oktober tussen 17.00 uur ‰-  21.00 uur, bij Ieder(in) in Utrecht. Meer informatie over deze bijeenkomst bij Aartjan ter Haar, beleidsmedewerker lokale ondersteuning, M 06 158 70 971, E a.terhaar@iederin.nl

Klik hier om u aan te melden voor deze bijeenkomst.

Deel dit bericht

Meer nieuws over