Op dinsdag 14 december van 19.30 uur tot 21 uur organiseert Ieder(in) een online leden- en netwerkbijeenkomst over het onderwerp ‘Hulpmiddelen en persoonlijke mobiliteit’. Wil je, of ben je in gesprek met je gemeente over het beleid en de uitvoering rondom hulpmiddelen en mobiliteit? Ben jij als (lokale) belangenbehartiger actief op dit onderwerp, wil je er meer over weten of wil je actief worden? Neem dan deel aan deze bijeenkomst. 

In gesprek over hulpmiddelen en mobiliteit

Het College voor de Rechten van de Mens geeft tijdens de bijeenkomst een toelichting op de jaarrapportage 2021 over ‘Hulpmiddelen en persoonlijke mobiliteit’: Hoe is het geregeld, waar gaat het goed en waar liggen knelpunten? Het rapport wordt gepubliceerd op 3 december, de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking.

We gaan hierover met elkaar in gesprek aan de hand van drie vragen:

  • Heb je zicht op hoe het beleid en de uitvoering rond hulpmiddelen en persoonlijke mobiliteit in jouw gemeente geregeld is?
  • Zit je hierover aan tafel bij de gemeente en hoe verloopt dat?
  • Wat heb jij nodig om het gesprek hierover met de gemeente aan te gaan?

Ook vertelt Ieder(in) over de landelijke verbeterafspraken die zijn gemaakt over de toegang, levering, service en onderhoud van hulpmiddelen. Deze afspraken zijn bedoeld om de lokale uitvoeringspraktijk goed te regelen.

Aanmelden

Via deze link kun je je aanmelden voor de bijeenkomst op 14 december. Bij je aanmelding kun je aangeven of je ondersteuning nodig hebt om deel te nemen aan de bijeenkomst. Ook kun je invullen welke vragen je hebt over dit onderwerp. De bijeenkomst vindt plaats via Zoom.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over