Tussen 24 februari en 12 maart organiseren KansPlus en Sien zes regionale VG-netwerkbijeenkomsten voor mensen die actief zijn in de lokale belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorg, ondersteuning, werk, onderwijs, wonen; het zijn allemaal beleidsterreinen die invloed hebben op het dagelijks leven van mensen met een beperking. Voor een slagvaardige collectieve belangenbehartiging is het belangrijk dat belangenbehartigers en organisaties uit die verschillende domeinen elkaar ontmoeten. Dat kan dus op de netwerkbijeenkomsten van KansPlus en Sien.

Ervaringen en kennis delen. Uitzoeken waar gelijke belangen liggen. En ontdekken dat samen optrekken goed kan zijn. Dat is wat op de VG-netwerkbijeenkomsten gaat gebeuren.

VN-verdrag Handicap ook voor mensen met een verstandelijke beperking

Een belangrijk onderwerp dat aan de orde zal komen, is de uitwerking van het VN-verdrag Handicap. KansPlus en Sien merken dat bij de uitwerking van het verdrag vooral gekeken wordt naar mensen met een fysieke beperking en dat er weinig wordt nagedacht over wat dit verdrag kan betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking; zeker niet voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

In 2018 hebben 15 VG belangenorganisaties hierover een manifest opgesteld. Dit manifest zal uitgangspunt zijn voor een gesprek over mogelijkheden in de eigen gemeente en regio om het VN-verdrag Handicap zo uit te werken dat het op individueel niveau bijdraagt aan de zingeving van het bestaan en aan kwaliteit van leven. Naast dit onderwerp is er uiteraard ook ruimte om eigen, lokale thema’s aan de orde te stellen.

Voor wie

KansPlus en Sien nodigen leden van cliëntenraden bij zorginstellingen, medezeggenschapsraden in het speciaal onderwijs, adviesraden sociaal domein, ouderinitiatieven en andere lokale belangenorganisaties uit. Ook mensen die niet namens een organisatie actief zijn in de belangenbehartiging zijn van harte welkom. Daarnaast worden leden van gemeenteraden uitgenodigd, zodat belangenbehartigers en de verantwoordelijke politici elkaar tijdens de bijeenkomst direct kunnen ontmoeten en spreken.

Waar en wanneer

 • Provincie Utrecht – 24 februari
  19.30 – 21.30 uur Het Veerhuis
  Nijemonde 4, Nieuwegein
 • Groningen/Drenthe – 25 februari
  19.30 – 21.30 uur De Schulp,
  Buizerdlaan 10, Assen
 • Zuid Holland: ten noorden van de A12 – 26 februari
  19.30 – 21.30 uur De Eendenkooi
  Kooikersplein 1, Zoeterwoude
 • Noord Brabant: het gebied van Tilburg tot Bergen op Zoom – 3 maart
  19.30 – 21.30 Campanile hotel
  Minervum 7090, Breda
 • Provincie Limburg – 4 maart
  19.30 – 21.30 uur Het Forum
  Elmpterweg 50, Roermond
 • Noord Holland: ten noorden van het Noordzeekanaal – 12 maart
  19.30 – 21.30 uur Wijkcentrum Mare Nostrum
  Arubastraat 2, Alkmaar

Aanmelden

Voor een goede voorbereiding van de bijeenkomsten is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt daarbij zelf ook onderwerpen aangeven die u graag aan de orde wilt hebben tijdens de bijeenkomst. Aanmelden kan via deze link

Voor vragen kunt u contact opnemen met p.vandesiepkamp@kansplus.nl

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over