Hoe toegankelijk zijn verenigingen in Nederland? Zijn mensen met een beperking welkom en kunnen zij meedoen? Als lid, als vrijwilliger, als bezoeker? Het thema van de Week van de Toegankelijkheid is dit jaar Toegankelijke verenigingen, het motto Welkom bij de club! In Bussum, Zwolle en Den Haag worden insprirende netwerkbijeenkomsten georganiseerd over de toegankelijkheid van verenigingen. En uiteraard is iedereen welkom!

Nederland is een echt verenigingsland. Sport, toneel, muziek, de buurt . op vele vlakken verenigen mensen zich om samen op te trekken. Helaas is het voor mensen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend om lid te zijn van een vereniging. Gewoon omdat verenigingen niet altijd toegankelijk voor hen zijn. Het gaat bij toegankelijkheid niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke informatie en de bejegening en omgang met elkaar.

Win-winsituatie

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid is er dit jaar specifiek aandacht voor de toegankelijkheid van verenigingen. Een belangrijk thema. Natuurlijk willen ook mensen met een beperking kunnen meedoen aan het verenigingsleven. En toegankelijkheid kan verenigingen ook veel opleveren: meer leden, vrijwilligers en bezoekers, meer omzet, meer diversiteit, een gevarieerder aanbod.

Netwerkbijeenkomsten

Verenigingen, mensen met een beperking, beleidsmakers, belangenbehartigers en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomsten:
28 augustus Zwolle
7 oktober Den Haag
8 oktober Bussum

Programma

Zodra de programma’s definitief zijn, worden deze op de website van de Week van de Toegankelijkheid geplaatst : www.weekvandetoegankelijkheid.nl

De netwerkbijeenkomst biedt u:

  • informatie over toegankelijkheid en persoonlijke ervaringen van mensen met een beperking,
  • presentaties van verenigingen en andere organisaties die al werken aan toegankelijkheid,
  • inspirerende voorbeelden en concrete tips om zelf aan de slag te gaan,
  • sparringpartners en potentiële samenwerkingspartners in uw gemeente/regio.

Over de Week van de Toegankelijkheid

Elk jaar vindt in oktober de Week van de Toegankelijkheid plaats. Dit jaar is dat van 6 tot en met 11 oktober. Mensen met een beperking en belangenbehartigers vragen dan aandacht voor toegankelijkheid en het feit dat mensen met een beperking net als iedereen willen meedoen in de samenleving. Elk jaar wordt een ander thema belicht, dit jaar draait het om het verenigingsleven.

Initiatiefnemers en lokale samenwerkingspartners

Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van de landelijke cliëntenorganisaties Ieder(in), de Oogvereniging en de NVVS in samenwerking met plaatselijke belangenbehartigers en de gemeenten.

Aanmelden en meer informatie

Deelname is kosteloos.
Aanmelden kan tot en week voor de bijeenkomst via het digitale aanmeldformulier.
Kunt u zich niet digitaal aanmelden, bel dan naar (030) 720 00 00.

Hebt u een vraag? Op de website: www.weekvandetoegankelijkheid.nl vindt u de meeste antwoorden. Staat de gewenste informatie er niet tussen, bel (030) 720 00 00 of mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over