Om meerkosten als gevolg van handicap of ziekte vergoed te krijgen, moeten die meerkosten bijna altijd aangetoond worden. Dat is vaak erg ingewikkeld. De CG-Raad heeft daarom het Nibud gevraagd hiervoor een hulpmiddel te maken. De CG-Raad verwacht dat hiermee meer mensen de vergoeding of compensatie krijgen waar ze recht op hebben.

Medicijnen, hulpmiddelen, een aanpassing aan uw woning, eigen bijdragen, vervoer naar ziekenhuis, etc. etc. Allemaal zaken die voor mensen met een handicap of chronische ziekte leiden tot extra kosten. Er bestaan verschillende regelingen die deze meerkosten vergoeden of compenseren: belastingaftrek, de Wtcg, de CER, de TOG, de zorgtoeslag, categorale bijstand (een vast bedrag voor een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld ouderen).

Bijzondere bijstand

Ondanks al deze regelingen komt het voor dat bepaalde meerkosten niet vergoed worden, bijvoorbeeld extra huur voor een aangepaste woning, extra energielasten, slijtagekosten van vloerbedekking, etc. Deze niet vergoede meerkosten kunnen flink oplopen. Voor mensen met een minimum inkomen kan dat leiden tot financiële problemen. Voor hen is een verzoek om individuele bijzondere bijstand een laatste mogelijkheid voor ondersteuning.

Aantonen

Individuele bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in persoonlijk onvermijdbare kosten. Onvermijdbare kosten zijn de dagelijkse kosten om te kunnen bestaan, maar ook kosten in verband met ziekte of handicap. Om bijzondere bijstand te krijgen voor extra zorgkosten, moeten voor die kosten dus geen andere vergoedingsmogelijkheden bestaan. Bovendien moeten de extra kosten aangetoond worden.

Om extra kosten goed in kaart te brengen heeft het Nibud een speciaal schema ontwikkeld. Dit schema in onderdeel van de, Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten.

Invullen (met hulp)

Het is belangrijk dat het schema zo volledig mogelijk wordt ingevuld. Alleen dan ontstaat een betrouwbaar totaalplaatje van de financiële situatie waarmee aangetoond kan worden dat bijstand nodig is. In de handreiking staat een uitvoerige toelichting voor het stapsgewijs invullen van het schema. Als het invullen toch problemen oplevert, dan is het verstandig het schema (met toelichting) mee te nemen naar een consulent van de ANGO of MEE of iemand anders die kan helpen bij de aanvraag.

De, Handreiking voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor zorgkosten‚ is mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.

Hieronder kunt u de handreiking downloaden (word of pdf).
Aangepaste leesvorm kunt u opvragen bij de klantenservice van Dedicon

Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Downloads:

182_20120723-handreiking-gemeenten-meerkosten-1.pdf – PDF (397 KB)
183_20120730-handreiking-meerkosten-nibud-1.doc – doc (3 MB)
184_20120730-invulschema-meerkosten-nibud.doc – doc (56 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over