Voor de Week van de Toegankelijkheid zoekt Ieder(in) naar gemeenten en belangenorganisaties die gekeken hebben of en zo ja hoe toegankelijkheid als voorwaarde voor subsidie- of vergunningverlening opgenomen kan worden in gemeentelijke regelgeving.

Wil je subsidie krijgen van de gemeente, dan moet je vereniging toegankelijk zijn. Wil je een vergunning voor een evenement, dan zal iedereen aan dat evenement moeten kunnen meedoen. Wij zoeken voorbeelden van gemeenten en belangenorganisaties die dit geregeld hebben of geprobeerd hebben te regelen. Ook pogingen waarbij het uiteindelijk niet gelukt is, zijn welkom.

Kent u zo’n gemeente of heeft u hier als belangenbehartiger ervaring mee? Laat het ons weten. Stuur een mail naar info@weekvandetoegankelijkheid.nl

Meer over de Week van de Toegankelijkheid
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over