Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid is een stap in de goede richting voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het is een verbetering ten opzichte van het eerdere voorstel van staatssecretaris Van Rijn.

‚ Het nieuwe Besluit voldoet in ieder geval aan een aantal belangrijke eisen uit het VN-verdrag‚, laten de Alliantie-partners voor het VN-verdrag in een reactie weten. Afgelopen weken leverden patiënten-, gehandicapten- en mensenrechtenorganisaties hun inbreng voor dit flink aangepaste voorstel.

Duidelijke doelen

Het eerdere concept-Besluit stuitte nog op grote kritiek omdat het veel te vrijblijvend was. Met dit nieuwe Besluit in de hand wordt duidelijker hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte toegankelijk worden gemaakt voor iedereen en in lijn met het VN-verdrag.

De stappen die daarvoor nodig zijn, staan duidelijker omschreven in het nieuwe voorstel. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

Veel werk

‚ De uitdaging is om met dit Besluit onze samenleving écht toegankelijk te maken. Er moet veel werk worden verzet om dat te bereiken. Het Besluit biedt daarvoor houvast, met een stevige inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties‚, zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in).

Terug naar Home

Downloads:

1088_Reactie_Alliantie_VN-verdrag_op_nieuwe_Besluit_Toegankelijkheid.docx – docx (86 KB)
1089_Reactie_Alliantie_VN-verdrag_op_nieuwe_Besluit_Toegankelijkheid.pdf – PDF (301 KB)
1090_Aanbiedingsbrief_bij_AMvB_VN-verdrag.docx – docx (73 KB)
1091_AMvB_VN-verdrag_met_nota_van_toelichting.docx – docx (51 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over