De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. De gemeentelijke zorgverzekering (gemeentepolis) is een verzekering op maat, die van groot belang kan zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken. De verzekering is voor hen betaalbaar, omdat de gemeente meebetaalt aan de premie.

Voordelen van de gemeentelijke zorgverzekering

Deelnemen aan de collectieve zorgverzekering bij de gemeente kan voor mensen met hoge zorgkosten door hun handicap of ziekte interessant zijn, omdat vaak een uitgebreide dekking van zorgkosten wordt geboden. In veel gevallen is er ook een compensatie van de eigen bijdrage Wmo en een vergoeding van het eigen risico in de zorgverzekeringswet.

De inhoud, vergoedingen en premie van de gemeentelijke zorgverzekering verschillen per gemeente en per aangeboden zorgverzekering. Mensen met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon komen doorgaans in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering. In meer dan 150 gemeentes wordt uitgegaan van een grens van 120% of hoger.

Factsheet en stappenplan voor lokale belangenbehartigers

Speciaal voor lokale belangenbehartigers zijn een factsheet en stappenplan ontwikkeld, waarmee zij het gesprek met gemeenten aan kunnen gaan over de gemeentelijke zorgverzekering. Dit is belangrijk omdat veel mensen met een beperking en chronisch zieken niet afweten van deze verzekering en omdat nog niet alle gemeenten zo‚ n verzekering aanbieden. De factsheet en het stappenplan zijn opgenomen in één informatieblad en treft u hieronder aan.

In de factsheet is informatie opgenomen over de mate waarin in gemeenten gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke zorgverzekering. En per verzekeraar is aangegeven voor welke varianten mensen gekozen hebben. En de factsheet laat zien dat goede bijdrage vanuit de gemeente wenselijk is om de zorgverzekering toegankelijk te maken. Tenslotte komt het belang van effectieve communicatie vanuit de gemeente aan bod. In het stappenplan wordt aan de hand van drie heldere stappen beschreven hoe lokale belangbehartigers het gesprek met hun gemeente kunnen aangaan over de gemeentelijke zorgverzekering.

Meer infomatie

Gemeentepolis
Factsheet/Stappenplan gemeentelijke zorgverzekering
www.gezondverzekerd.nl
www.bsenf.nl/gemeentepolis

Downloads:

819_factsheet_stappenplan_gemeentelijke_zorgverzekering.pdf – PDF (574 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over