De brochure, Goed bezig. De betekenis van mensenrechten voor gemeenten‚ is een initiatief van het Netwerk Mensenrechten Lokaal.

Het Netwerk Mensenrechten Lokaal is een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen over mensenrechten op lokaal niveau. Het netwerk bestaat uit uiteenlopende maatschappelijke partijen, zoals VNG, Amnesty International en het College voor de Rechten van de Mens. Op de website is informatie te vinden over de betekenis van mensenrechten op het gemeentelijke niveau.

Ook de lokale overheden in Nederland moeten de mensenrechten van hun burgers beschermen. Immers, door de decentralisatie van overheidstaken wordt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor mensenrechten steeds breder. Zo gaat de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over de bescherming van kwetsbare groepen. Maar tot hoever reikt de verantwoordelijkheid van gemeenten?

Downloads:

51_2013_publicatie_goed_bezig_over_mensenrechten-1.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over