Minister Kaag heeft vandaag een wetsvoorstel aan de Kamer gestuurd om het gebruik van contant geld voor particulieren mogelijk te blijven maken. De nieuwe wet gaat banken hiertoe verplichten. Dit wetsvoorstel is een heel mooi resultaat van de gezamenlijke lobby van Ieder(in) en de andere consumentenorganisaties.
Illustratief: portemonee met een briefje van 5 en muntgeld

Digitalisering betalingsverkeer veroorzaakt uitsluiting

Mensen met een beperking, senioren, laaggeletterden en anderstaligen verliezen door de verregaande digitalisering hun zelfstandigheid en worden afhankelijk van anderen om hun bankzaken te regelen. Ook krijgen ze te maken met extra kosten omdat de kosten voor fysieke en papieren diensten steeds duurder worden.

Ieder(in) riep begin dit jaar de banken op (zie webbericht Toegang betalingsverkeer moet snel verbeteren – Iederin) om samen met andere belangen- en consumentenorganisaties in actie te komen zodat zelfstandig bankieren voor alle consumenten mogelijk zou blijven. Met het nieuwe wetsvoorstel als resultaat.

Het nieuwe wetsvoorstel gaat mensen met een beperking helpen

Wat gaat er veranderen met dit wetsvoorstel? Voor particulieren wordt het opnemen en storten van contant geld gratis. In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat de huidige aantallen geldautomaten blijven bestaan zodat er voldoende landelijke dekking is om contant geld op te kunnen nemen.

In de wet wordt ook vastgelegd dat de kosten voor ondernemers voor het opnemen en storten van contant geld een “prijsplafond” krijgen zodat ondernemers niet de financiële lasten van deze wet voor hun rekening moeten nemen en alsnog aan hun klanten doorberekenen.

Omdat het doorvoeren van deze wet zo’n anderhalf jaar kost, doet de minister een dringend beroep op de banken om zich hieraan nu al te houden.

Voor wie is contant geld belangrijk

Ieder(in), Oogvereniging, de Nederlandse seniorenorganisaties en de Consumentenbond trekken gezamenlijk op om contant geld beschikbaar en betaalbaar te houden voor iedereen voor wie contant geld belangrijk is. Bijvoorbeeld voor mensen voor wie digitaal bankieren niet mogelijk is, voor mensen die vanwege budgetbeheer een contant budget nodig hebben en voor blinden en slechtzienden voor wie veel digitale betaalmogelijkheden niet toegankelijk zijn.

Het nieuwe wetsvoorstel is er gekomen na diverse onderzoeken en overleggen met het “Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), waar Ieder(in) ook onderdeel van is. En met consumentenorganisaties, banken en ondernemers. Dit alles onder leiding van De Nederlandse Bank.

Wat vindt Ieder(in)

Illya Soffer: “Dit wetsvoorstel is een heel mooi resultaat van de gezamenlijke lobby van Ieder(in) en de andere consumentenorganisaties in het MOB. En De Nederlandse Bank en het ministerie van financiën verdienen een compliment voor de wijze waarop zij hierin hun verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van contant geld voor iedereen voor wie digitaal geld geen werkbare optie is.”

Download hieronder de brief van Minister Kaag en het TICKET-onderzoek naar de toekomst van contant geld.

Deel dit bericht

Meer nieuws over