Het Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (ITS) is hét symbool dat aangeeft dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen die het gebouw zelfstandig kan bereiken. De criteria voor het ITS zijn vernieuwd. De uitgangspunten voor openbaar vervoer en evenementen zijn aan de criteria toegevoegd. De items zijn uitgebreider beschreven en er worden meer voorbeelden bij de onderdelen genoemd.

De maatschappelijke kijk op toegankelijkheid verandert net als de technische mogelijkheden. Het besef groeit dat toegankelijkheid een normaal onderdeel van een programma van eisen is. De vraag naar technisch inhoudelijke toegankelijkheidsadviezen neemt daardoor toe.

Veranderingen

De samenstellers hebben vooral aandacht geschonken aan praktische haalbaarheid zonder dat daarbij de criteria zijn versoepeld. In de voorbeelden en plaatjes bij de onderdelen wordt aangegeven wat de principes zijn, zodat op basis hiervan een eigen invulling kan worden gegeven.
De criteria zijn opgedeeld in algemeen, gebieden, plekken, elementen en voorzieningen. De criteria van de verschillende onderdelen zijn opgedeeld in gebieden, plekken, elementen en voorzieningen. Kijk voor de ITS-criteria op www.projectbureautoegankelijkheid.nl.

ITS

Het keurmerk ITS een algemeen en onafhankelijk keurmerk. Het geeft aan dat een gebouw bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen die het gebouw zelfstandig kan bereiken. Wanneer een gebouw, evenement, woning, buitengebied of object voldoet aan de ITS-criteria komt het in aanmerking voor het ITS symbool.

PBT

Het Projectbureau Toegankelijkheid (PBT) voert de keuringen uit voor het ITS in opdracht van de CG-Raad.

Deel dit bericht

Meer nieuws over