Ieder(in) presenteert een nieuwe handreiking voor lokale belangenbehartigers: Goed leerlingenvervoer in uw gemeente. Deze handreiking helpt belangenbehartigers bij het gesprek met hun gemeenten over goed gemeentelijk beleid en uitvoering van het leerlingenvervoer.

De handreiking geeft concrete suggesties voor het beoordelen van de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer vanuit de wensen en behoeften van kinderen en jongeren met een beperking of een chronische ziekte en hun ouders.

De handreiking kan gebruikt worden als een gemeente de verordening nog moet maken, maar ook als de verordening al is vastgesteld. Aan de hand van de adviezen in de handreiking kan de uitvoering van een verordening kritisch gevolgd worden en kunnen voorstellen worden gedaan om de verordening aan te passen.

Voor wie

De handreiking is onder meer interessant voor:

  • Adviesraden of klankbordgroepen leerlingenvervoer
  • Wmo-raden
  • Jongerenraden
  • Lokale platforms gehandicaptenbeleid
  • Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband passend onderwijs
  • Individuele ouders of groepen ouders die gemeente adviseren over de verordening.

Leerlingenvervoer in Nieuwsuur

Kijktip: vrijdagavond 19 december besteedt Nieuwsuur aandacht aan het leerlingenvervoer.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over