Patiëntenorganisaties kunnen weer een projectsubsidie aanvragen bij het ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! Het programma financiert projecten die eraan bijdragen dat mensen met een ziekte of beperking het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. Organisaties kunnen maximaal € 100.000,- euro aanvragen. De deadline voor indienen is 24 maart.

Kiezen voor een thema

Doelstelling van deze subsidieoproep is ‘Leren van elkaar’. Binnen deze subsidieoproep moet een keuze gemaakt worden uit twee thema’s. De gehonoreerde projecten moeten deelnemen aan leernetwerken binnen een van deze thema’s:

  • Thema 1: Versterken van regionale belangenbehartiging.
  • Thema 2: Omgaan met de gevolgen van de coronapandemie.

Praktische informatie

  • De deadline voor het indienen van een projectidee is 24 maart om 14.00 uur.
  • In eerste instantie dien je een projectidee in. In een latere fase (17 mei – 21 juni) dien je een volledig projectplan in.
  • Organisaties kunnen maximaal € 100.000,- voor een project aanvragen bij ZonMw. In deze subsidieronde is het totale beschikbare subsidiebudget € 1.800.000,-.

PGOsupport helpt bij projectaanvraag

PGOsupport ondersteunt organisaties bij het maken van een projectaanvraag. Heb je hulp nodig bij het aanscherpen van je projectidee? Of wil je graag dat een van de adviseurs van PGOsupport mee leest met je projectidee? Lees op de website van PGOsupport meer over de ondersteuning bij een subsidieaanvraag.

Over het ZonMw-programma ‘Voor elkaar’

Het programma ‘Voor elkaar’ van ZonMw financiert organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Impact en bereik zijn belangrijke waarden in het programma Voor elkaar!

Bron: website PGOsupport

Deel dit bericht

Meer nieuws over