Nog 160 dagen tot het nieuwe stelsel. Dat staat vandaag - 24 juli - te lezen rechts bovenin op de homepage van de nieuwe website Hervorming langdurige zorg. De website informeert cliëntenorganisaties, beroepskrachten in de zorg, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten vanaf nu uitvoerig over veranderingen in de langdurige zorg. Veranderingen die vanaf 1 januari 2015 in zullen gaan.
Een vrouw helpt een persoon in een rolstoel om een sok aan te trekken.

De website is een initiatief van het ministerie van VWS. Het ministerie voert de voorlichting over alle veranderingen in de zorg uit in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder ook Ieder(in).

Voor wie

De website ‘Hervorming langdurige zorg’ is voor iedereen die (beroepsmatig) betrokken is bij de transitie in zorg en mensen die de komende maanden goed op de hoogte willen zijn en blijven van alle op handen zijnde veranderingen.

Vraag en antwoord

Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg? Welke wetten past de regering aan? En waarom? Wat is een hoog en een laag zzp in de Wlz? Krijgt de gemeente mijn gegevens? Welke langdurige zorg gaat de zorgverzekering regelen? Welke vormen van hulp regelt de Wmo 2015? Dit is een willekeurige greep uit de vele vragen die op de website beantwoord worden. Kijk bij ‘Vraag en antwoord’.

Het laatste nieuws

Zoekt u het laatste nieuws over de hervorming in de langdurige zorg? Kijk dan in ieder geval regelmatig op deze nieuwe website onder Actueel. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan natuurlijk ook.

Specifieke informatie

Bent u een cliëntenvertegenwoordiger? Of werkt u bij een gemeente of zorgverzekeraar? Onder, Hervorming en ondersteuning‚ vindt u specifieke informatie. Daar vindt u ook informatie over de drie wetten die de zorg gaan regelen: Wet langdurige zorg, Wmo 2015 en de Zorgverzekeringswet.

Praktijk

Bent u vooral geïnteresseerd in wat er in het land allemaal al aan voorbereidingen plaatsvindt? Kijk dan onder, Praktijk. Behalve praktijkvoorbeelden vindt u daar ook interviews, literatuurtips, tools en video’s.

Persoonlijke situatie

De website, Hervorming langdurige zorg‚ geeft geen informatie over uw persoonlijke situatie. Het ministerie van VWS ontwikkelt daarvoor momenteel de website, Hoe verandert mijn zorg. Deze website zal naar verwachting in september online gaan. Op deze website kunnen mensen die nu een AWBZ-indicatie hebben, nagaan wat de verandering betekent voor hun persoonlijke situatie. Tegelijkertijd met de website, Hoe verandert mijn zorg‚ opent het ministerie een telefonische helpdesk.

Bekijk hier naar de nieuwe website Hervorming langdurige zorg

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over