Het nieuwe zorgplan van minister Schippers zal toch aan het parlement worden voorgelegd. Dat heeft ze gisteren toegezegd aan de Kamer. Dit is maar goed ook, want er zitten duidelijke verbeteringen in het plan maar het roept ook nog veel vragen op.
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.

Haar eerdere zorgplan was controversieel omdat de vrije artsenkeuze werd beperkt. Nu gooit ze het over een andere boeg. Er komen polissen met een lager eigen risico als er gebruik wordt gemaakt van door de verzekeraar gecontracteerde hulpverleners. Deze polis is voor grootverbruikers van zorg, zoals chronisch zieken, financieel aantrekkelijk volgens Schippers.

Dat klinkt mooier dan het is. Want de keerzijde is, dat ook deze polis de vrije artsenkeuze beperkt. Mensen met een chronische ziekte hebben vaak heel specifieke zorg nodig, die niet iedere zorgverlener kan bieden. De kans bestaat dat ze uit geldgebrek – velen hebben een laag inkomen – toch kiezen voor de polis met een lager eigen risico. Het gevolg kan zijn dat zij minder passende zorg krijgen of juist veel duurder uit zijn wanneer zij toch naar andere zorgverleners moeten uitwijken. Schippers moet hierover snel opheldering geven.

Goed nieuws

De minister wil het voor verzekeraars aantrekkelijker maken om chronisch zieken te gaan verzekeren. Ze gaat onderzoek laten doen of vereveningssysteem hiervoor moet worden aangepast. Dit is goed nieuws! Want het vereveningssysteem – waarmee verzekeraars worden gecompenseerd voor dure klanten – werkt op het moment niet goed. Dus proberen verzekeraars vooral jonge, gezonde mensen binnen te halen. Daarmee komt de solidariteit in gevaar.

Kwaliteit

De minister wil dat verzekeraars veel meer op kwaliteit gaan inkopen. Op die manier kan er volgens haar veel geld worden bespaard. Dat is ook zo. Maar het is een gemiste kans dat ze daarbij vooral mikt op het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen.

Het is belangrijk dat er ook wordt gekeken naar ervaringen van cliënten en hun tevredenheid over de uitkomsten van zorg. Daarbij moet worden bedacht, dat richtlijnen uitgaan van gemiddelden. De gemiddelde oplossing is echter lang niet altijd passend voor een specifieke patiënt of patiëntengroep. Met andere woorden: maatwerk is een kwaliteitskenmerk dat moet worden meegenomen bij de inkoop van zorg.

Kamerbehandeling

Minister Schippers zal het plan nog verder uitwerken voor het aan de Kamer wordt voorgelegd. Ook is het CPB gevraagd de koopkrachteffecten van het plan in beeld te brengen. Met dit onderzoek kan naar verwachting rond mei een betere beoordeling van het zorgplan plaatsvinden door de Kamer.

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over