Filter op:

Op vrijdag 2 december is de jaarlijkse SamenSterkdag voor mensen met een beperking, naasten/vertegenwoordigers en medewerkers van zorgaanbieders. Zet ...
decoratief
Wat is er nodig om een écht inclusieve patiënten- en gehandicaptenbeweging te worden? Hoe zorg je dat iedereen zich vertegenwoordigd en welkom voelt?

Lees meer

Er is massaal gereageerd op het wetsvoorstel voor hervorming van de huurtoeslag. Bijna alle reacties zijn zeer kritisch. Ook Ieder(in) heeft een react...
decoratief
ZorgkaartNederland is de landelijke website waarop mensen aangeven wat hun ervaring is met zorg en ondersteuning. De meeste mensen kennen de Zorgkaart...
decoratief
Afgelopen vrijdag kondigde minister Kuipers een nieuwe vaccinatieronde aan. Vanaf half september nodigt het RIVM ook mensen met een verhoogd risico op...
decoratief
Ieder(in) is op zoek naar een Persvoorlichter/PA-adviseur voor 32-36 uur per week.

Lees meer

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een energietoeslag krijgen om de hogere energierekening te betalen. Maar over het recht op energietoes...
Voor ons programmateam Leren en Werken zoeken wij een beleidsmedewerker Inclusief onderwijs voor 24 uur per week. Een inclusieve samenleving, dat is o...
Het bestuur van Ieder(in) is op zoek naar een nieuwe penningmeester voor circa zes uur per maand. Heb jij affiniteit met de missie van Ieder(in)…

Lees meer

‘Voor thuiswonende mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het een enorme uitdaging om via de gemeente de juiste zorg te regelen’, ...
Illustratief: man met witte stok op een station
Vervoerders en overheden zetten na de zomer hun handtekening onder het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV. Dat zegt Staatssecretaris Vivianne Heijnen...
jongeman met down syndroom samen met begeleider
Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet regelt het inzetten van onvrijwillige zorg. Wij willen graag weten wat jouw ervaring is ...