Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

17 dec 2013

Hervorming langdurige zorg niet zonder duidelijke transitie-afspraken

Woensdag 18 december spreekt de Kamer over de hervorming van de langdurige zorg. De verwachting is dat in het debat meer duidelijkheid gaat komen over de gevolgen van de decentralisaties  voor specifieke groepen mensen met een beperking en over de mogelijkheden om eigen regie te voeren.

Vooruitlopend op dit debat hebben de gezamenlijke PG-organisaties een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Daarin pleiten ze onder meer voor duidelijke transitie-afspraken tussen gemeentes, zorgverzekeraars, aanbieders en PG-organisaties.

Verder maken ze zich onder meer sterk voor het pgb. Mensen moeten binnen alle stelsels - ook binnen de Zorgverzekeringswet - voor een pgb kunnen kiezen als volwaardig alternatief voor  zorg in natura. Verder willen ze dat een onafhankelijke cliĆ«ntenondersteuning wordt gegarandeerd.

Rondetafel
Op vrijdag 13 december heeft een rondetafel plaatsgevonden waarbij  CG-Raad en Plaltform VG aandacht hebben gevraagd voor de positie van specifieke groepen in het nieuwe stelsel. Zoals mensen in een Focuswoning, mensen met een zintuiglijke beperking en kinderen met een verstandelijke beperking.

Debat bijwonen
Als u het debat van morgen wilt volgen kunt u dit doen via bijgaand link of naar Den haag komen. Het debat wordt gehouden in de Groen van Prinstererzaal van 10.00 uur tot 17.00 uur. De bezoekersingang ligt aan Lange Poten 4.