Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

19 jul 2013

Voorlopig geen centrale organisatie voor oplossen problemen OV-chip

Er komt voorlopig geen overkoepelende organisatie waar reizigers terechtkunnen met vragen en klachten over de OV-chipkaart. De commissie-Meijdam probeerde in opdracht van het kabinet zo’n organisatie op te richten. Die poging is mislukt. Platform VG en CG-Raad vinden dit zorgelijk en pleiten – net als de ANBO – voor een tijdelijke overlegstructuur.
 
Rond de OV-chip spelen nog altijd veel problemen, onder meer op het vlak van toegankelijkheid. In een overkoepelende organisatiestructuur waar alle betrokken partijen deelnemen, zouden reizigers- en consumentenorganisaties (en ook de CG-Raad) een belangrijke stem kunnen hebben in het realiseren van een meer toegankelijk systeem voor de OV chip.
 
Opdracht Meijdam
De opdracht van de Commissie Meijdam was om te komen tot een permanente organisatiestructuur voor het oplossen van de problemen rond de OV-chip. Er moeten beslissingen worden genomen over:

  • Enkelvoudig in – en uitchecken op het spoor·
  • Dubbel opstaptarief op het spoor (dit is inmiddels geregeld)
  • Landelijke inter-operabele (overal te gebruiken) chipkaartproducten en verdeling van deze opbrengsten
  • Harmonisatie met betrekking tot kortingsproducten en abonnementen
  • Toegankelijkheid voor personen met functiebeperking. Onder andere uniforme boodschappen en piepjes op de palen; betere herkenbaarheid van verschillende vervoerders; ondersteuning bij problemen en klachten;  saldolezers op de kaart, displays die niet weerspiegelen, eenvoudige instructies op kaartautomaten etc.
  • Speciale maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of visuele beperking
  • Klachtenloket voor reizigers· Uniformiteit van OV-chipkaart apparatuur· Systeemeisen OV-chipkaart

 
Wetgeving en tijdelijk oveleg
Platform VG en CG-Raad sluiten zich aan bij het pleidooi van de ANBO (ouderenbond) om zo snel mogelijk tot wetgeving te komen om de problemen op te lossen. Ook delen wij de wens van de ANBO om te komen tot een tijdelijke overlegstructuur. Platform VG en CG-Raad hebben het onderling overleg van gebruikersorganisaties over het thema vervoer, waarvan de OV-chip kaart onderdeel uitmaakt, verstevigd.
 
Platform VG en CG-Raad hebben samen met andere consumentenorganisaties al eerder onze zorgen geuit over de trage totstandkoming van de permanente structuur. Lees hierover onze brief die onderaan dit bericht staat.

Downloads