Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

12 apr 2011

Sancties op ontoegankelijke websites gemeenten

Eind maart heeft minister Donner toegezegd dat gemeenten strafmaatregelen tegemoet kunnen zien als hun sites ontoegankelijk blijven. Digitale informatie van overheden wordt steeds belangrijker. Helaas voelen lang niet alle overheden - met name gemeenten - de noodzaak hun websites toegankelijk te maken, zodat mensen met visuele beperkingen of een slechte handfunctie er gebruik van kunnen maken.

De minister van Binnenlandse Zaken deed de toezegging onder druk van een dreigende motie van PvdA- en SP-Kamerleden. Binnenkort presenteert de minister een voorstel dat de sancties regelt.

Afwachtende houding
Deze positieve stap wordt gezet na langdurige en intensieve lobby van Viziris (organisatie van mensen met visuele beperkingen) en de CG-Raad. De CG-Raad heeft daarbij altijd benadrukt dat de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) ook moet gelden voor digitale informatie. Of de minister hieraan tegemoet komt in zijn voorstel, blijft de vraag. 

Viziris toont zich vooralsnog matig enthousiast, want de organisatie ‘wacht eerst op het nadere voorstel van minister Donner’.

Lees de motie van de Kamerleden Janssen (SP) en Heijnen (PvdA)