Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

16 feb 2011

CG-Raad: toegankelijkheid digitale informatie een must!

De ontoegankelijkheid van gemeentelijke websites voor mensen met visuele beperkingen en met een slechte handfunctie vormt al jaren een punt van zorg voor de CG-Raad en zijn leden. De verantwoordelijke minister Donner van BZK is niet van plan gemeenten via wetgeving te verplichten hun digitale informatie toegankelijk te maken voor iedereen. De CG-Raad vindt dat de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) ook moet gelden voor digitale informatie. 

Lidorganisatie Viziris –koepel van belangenorganisaties van mensen met visuele beperkingen – en de CG-Raad hebben in een brief aan de Tweede Kamer met klem gevraagd om voor iedereen toegankelijke en bruikbare gemeentelijke/ overheidsinformatie. De organisaties geven in hun brief aan hoe dat bereikt kan worden. De Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) moet worden aangevuld met een zogenaamde digiwob-paragraaf.