Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

02 sep 2014

Gezocht: kritische meelezers

Ieder(in) maakt voor lokale belangenbehartigers verschillende handreikingen. Handreikingen bestaan uit aandachtspunten en praktische tips waarmee lokale belangenbehartigers aan de slag kunnen gaan. Om goede handreikingen te maken, zijn wij op zoek naar kritische meelezers. Mensen met én zonder ervaring in de lokale belangenbehartiging zijn als meelezer van harte welkom.

Een goede handreiking sluit aan bij wat de lokale belangenbehartiger nodig heeft. Daarom zijn wij op zoek naar meelezers uit onze achterban; naar mensen die kunnen aangeven waaraan een handreiking wat hen betreft moet voldoen.

Heeft u een kritische blik en vindt u het fijn om een steentje bij te dragen aan het versterken van de lokale belangenbehartiging, dan is lid worden van onze Meeleesgroep Lokale Belangenbehartiging mogelijk iets voor u. 

Meeleesgroep 
Meelezers worden lid van onze Meeleesgroep Lokale Belangenbehartiging. De komende maanden maken wij verschillende handreikingen. Leden van de Meeleesgroep krijgen hiervan concept-versies toegestuurd. Een meelezer kan zelf bepalen of hij/zij een  toegestuurde versie wel of niet gaat meelezen. Een meelezer bepaalt dus zelf hoeveel tijd hij/zij besteedt aan het meelezen. 

Wij zoeken 

 • mensen met ervaring in de lokale of regionale belangenbehartiging, bijvoorbeeld leden van een adviesraad of medewerkers van een platform),
 • mensen die (nog) niet actief zijn in de belangenbehartiging maar daar wel interesse in hebben, zijn welkom als meelezer,
 • mensen die hebben kennis van communicatie, voorlichting of educatie,
 • bestuurders van lidorganisaties van Ieder (in).


We vragen

 • meelezen en meedenken op begrijpelijkheid, herkenbaarheid, bruikbaarheid voor de praktijk,
 • suggesties voor nieuwe onderwerpen, 
 • advies over vorm, omvang, leesbaarheid, e.d., 
 • suggesties over aanvullende middelen zoals video, werkbijeenkomsten e.d.
 • soms om een reactie op korte termijn.


We vragen niet

 • inhoudelijk of beleidsmatig advies (daarvoor hebben wij klankbordgroepen),
 • zelf schrijven.


Aanmelden 
Interesse om lid te worden van onze Meeleesgroep Lokale Belangenbehartiging? Of heeft u eerst nog vragen? Stuur een mail naar Aartjan ter Haar, a.terhaar@iederin.nl 


Terug naar Home