Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

31 mrt 2015

Eerste Kamer neemt Quotumwet aan

De Eerste Kamer heeft vandaag in grote meerderheid ingestemd met de Quotumwet. De Quotumwet is de stok achter de deur voor werkgevers. Als de gemaakte afspraken over het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten niet worden gehaald, dan treedt het quotum in werking. 

Werkgevers moeten de  komende twee jaar (in 2015 en 2016) 20.500 banen realiseren. 14.000 bij de werkgevers en 6.500 bij de overheid. Als dat niet lukt, gaat de Quotumwet in. Werkgevers (vanaf 25 werknemers) moeten dan  een boete van 5.000 euro per niet ingevulde plek gaan betalen.

Concurrentie tussen groepen
Ieder(in) heeft bij de Eerste Kamer aangedrongen op verruiming van de doelgroep, zodat ook mensen die meer dan het minimumloon verdienen, meetellen voor de banenafspraken en het quotum. Helaas is deze uitbreiding van het quotum maar gedeeltelijk gelukt. Mensen die een voorziening nodig hebben om het minimumloon te verdienen, tellen wel mee. Mensen die dat loon kunnen halen zonder voorziening, tellen niet mee. Naar de mening van Ieder(in) blijft dit onvoldoende.

Wel is in het debat in de Eerste Kamer  opnieuw veel aandacht geweest voor het optreden van verdringing en ongelijke behandeling. Arbeidsgehandicapten die buiten de banenafspraken en quotum vallen, maak juist minder kans op een baan.

Een motie van de SP e.a. over de monitoring van de quotumwet na twee jaar is aangenomen. Deze motie richt zich op de mogelijk ongewenste  verdringingseffecten tussen groepen die wel of niet meetellen.

Grijp je kans!
Het is nu duidelijk wie er onder de baanafspraken vallen.  Nu moet alles op alles gezet worden om de  noodzakelijke aantallen banen te halen. Want het is natuurlijk veel beter als het quotum niet nodig is. 

Dus: huidige Wajongers en mensen op de  wachtlijst voor de Sociale Werkvoorziening  weet dat je nu meer kans hebt op een baan. Want werkgevers hebben nu behoefte aan mensen. Daar komt nog bij dat alleen de komende jaren alle huidige Wajongers en ‘wachtlijsters’ nog in aanmerking komen voor deze banen. Daarna wordt de groep die meetelt, beperkt. 


Meer over Werk (U gaat naar thema’s)
Terug naar Home