Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

10 sep 2015

Zorgdebat Tweede Kamer stap in de goede richting

Jongetje en vrouw op de bank

Voor mensen met een persoonsgebonden budget komt er een ruimere overgangsregeling. Het Meldpunt Juiste Loket blijft ook in 2016 geopend voor mensen die door de decentralisaties in de knel zijn gekomen. Er komt een onderzoek naar de effecten voor mensen van de stapeling aan eigen bijdragen. VWS komt dit najaar met de vernieuwingsagenda Wlz. Dit zijn voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte belangrijke uitkomsten van het Algemeen Overleg over de Wmo/Wlz, dat op 9 september plaats vond in de Tweede Kamer.

Veel mensen ervaren dat de toegang tot de Wmo en de Wlz (nog) niet werkt. Ruim 400.000 mensen met overgangsrecht weten op dit moment nog niet waar ze volgend jaar aan toe zijn. Het ontbreekt aan informatie, cliëntondersteuning en gemeenten houden zich niet altijd aan de uitgangspunten van de nieuwe wetten. Daarom zijn de opbrengsten van het debat in de Tweede Kamer over de Wmo en de Wlz een stap in de goede richting.

Verlenging indicatie noodzakelijk
Maar met deze stap zijn we er nog niet. In de gesprekken die gemeenten met mensen voeren, moet getoetst worden of de zorg nog echt betaalbaar is voor mensen. En als gemeenten te laat zijn met de gesprekken en de nieuwe beschikking, moet de bestaande indicatie verlengd worden. Het is duidelijk dat de decentralisaties van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten in de praktijk (nog) niet werken. Zowel de gemeenten als de verantwoordelijke ministeries moeten alles op alles blijven zetten, zodat kwetsbare mensen uiteindelijk niet de dupe worden van falend overheidsbeleid.

Meer informatie

 

Meer over Zorg en ondersteuning (u gaat naar Thema's)
Meer over Decentralisatie (u gaat naar Thema's)
Terug naar Home