Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

19 jan 2016

Brandveilig wonen, ook als je een beperking hebt

Oudere man leest krant rolstoel naast tafel

Mensen met een beperking en ouderen lopen helaas een groter risico bij brand. Wat kunnen huurdersorganisaties, bewonerscommissies en cliëntenorganisaties doen om bij te dragen aan betere brandveiligheid?

Ieder(in) en huurdersorganisatie de Woonbond vinden het belangrijk dat er extra aandacht komt voor brandveiligheid op plekken waar senioren en mensen met een beperking wonen. Daarom hebben de belangenorganisaties samen een compacte handreiking  ‘Brandveiligheid in wooncomplexen’ samengesteld. 

In zorginstellingen gelden strenge eisen voor brandveiligheid. In complexen waar ouderen en gehandicapten zelfstandig wonen is dat niet zo. Maar niet iedereen die zelfstandig woont, is ook zelfredzaam bij brand. Mensen met een fysieke beperking hebben bijvoorbeeld meer tijd nodig om te kunnen vluchten. Slechthorenden kunnen niet per telefoon de hulpdiensten alarmeren of zelf gealarmeerd worden. Voor ouderen en mensen met een beperking is het daarom extra belangrijk om maatregelen te treffen om brandveilig te wonen.

Wat is brandveiligheid eigenlijk? En wie is waarvoor verantwoordelijk? En wat kunnen alle betrokkenen doen om de brandveiligheid voor mensen met een beperking te verbeteren? Al deze vragen komen in de Informatieblad 'Brandveiligheid in wooncomplexen' aan bod. 

 

Meer over Wonen (u gaat naar Thema's)
Terug naar Home