Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

15 feb 2016

Cliëntondersteuning voldoet niet aan eisen van de wet

Cliënt wordt ondervraagd door hulpverlener

Volgens de wet moet cliëntondersteuning onafhankelijk, vrij toegankelijk, levensbreed en gratis zijn en uitgaan van het belang van de cliënt. Uit het gezamenlijk onderzoek van Ieder(in), LPGGz, Koepel Wmo-raden en LCR, blijkt dat cliëntondersteuning in de praktijk op al deze wettelijke eisen te kort schiet. De organisaties willen snelle verbetering.
 

Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de vier respondenten een voldoende geeft voor de wijze waarop de cliëntondersteuning in de gemeente geregeld is. Verder blijkt:

  • 30% vindt de cliëntondersteuning onvoldoende onafhankelijk;
  • 34% vindt de cliëntondersteuning onvoldoende toegankelijk en niet makkelijk te bereiken;
  • 22% vindt dat de cliëntondersteuning onvoldoende deskundig is;
  • 36% vindt dat de cliëntondersteuning onvoldoende gericht is op de verschillende doelgroepen;
  • 28% is van mening dat de cliëntondersteuning onvoldoende breed is.

Onvoldoende
Na ruim 1 jaar werken met de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet moeten wij constateren dat de cliëntondersteuning zoals deze in de wet staat omschreven, in te veel gemeentes onvoldoende van de grond komt en veelal onvoldoende tegemoet komt aan wat mensen van cliëntondersteuning mogen verwachten.

Met name op het terrein van laagdrempelige, makkelijk toegankelijke informatie, het bereiken van alle doelgroepen en het omvatten van alle levensgebieden zijn verbeteringen noodzakelijk. Werk en inkomen is daarbij sterk onderbelicht. Dit is een belangrijke conclusie uit het onderzoek van de cliëntorganisaties.

Overleg met ervaringsdeskundigen
Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog weinig contact is tussen ervaringsdeskundigen, cliënten- en adviesraden en de gemeente over de manier waarop de gemeente de cliëntondersteuning uitvoert. De uitvoering wordt niet bepaald door de vragen die mensen hebben en wat zij als onafhankelijk, deskundig ervaren.

Een groot deel van de respondenten vindt de zelftest cliëntondersteuning voor gemeente een goed hulpmiddel om met de gemeente in gesprek te komen over de cliëntondersteuning.

Snelle verbetering
Ieder(in), LPGGz, Koepel Wmo-raden en LCR willen overleg met het Ministerie van VWS, de verantwoordelijke wethouders, lokale cliëntorganisaties en VNG over een verbeteraanpak. Een aanpak die op korte termijn leidt tot een daadwerkelijk onafhankelijke cliëntondersteuning die op alle punten voldoet aan de wet en aansluit op de bedoeling van de Wmo 2015.


Meer over Wmo (u gaat naar Thema's)
Terug naar Home