Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

01 mrt 2016

Banenafspraak niet voor slechtziende Dieter

Man achter computer slechtziend

(dit overleg is uitgesteld ivm ziekte van de staatssecretaris)
Morgen vergadert de Vaste Kamercommissie SZW over de voortgang van de Participatiewet en de banenafspraak. De doelgroep voor de banenafspraak moet worden verruimd, zodat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden.

De banenafspraak is nadrukkelijk bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De banenafspraak geldt op dit moment alleen voor arbeidsgehandicapten die niet meer dan het minimumloon kunnen verdienen. Hierdoor hebben mensen met een arbeidsbeperking die wel meer dan het minimumloon kunnen verdienen minder kans op het vinden van werk. Werkgevers willen aan de banenafspraak voldoen en richten zich daarom niet op deze mensen. Het verhaal van Dieter illustreert waar veel mensen met een arbeidsbeperking nu tegenaan lopen.


Het verhaal van Dieter
Dieter is vanaf zijn geboorte slechtziend en zat oorspronkelijk in de Wajong. Na lang zoeken vond hij een passende baan als telefonist/receptionist. Hij deed het zo goed dat hij een vast dienstverband kreeg. Hierdoor raakte hij zijn Wajong-status kwijt. Dieter heeft dus officieel geen arbeidsgehandicapte status meer. Helaas raakte hij door een reorganisatie zijn baan kwijt.

De zoektocht naar een nieuwe baan verloopt moeizaam, onder meer omdat Dieter ICT- en werkplekaanpassingen nodig heeft. Soms heeft een werkgever in eerste instantie wel interesse  om met hem verder te praten. Maar zodra de werkgever merkt dat Dieter niet meetelt voor de banenafspraak, haken ze toch af. Dieter heeft al meerdere keren te horen gekregen, dat dit de reden is dat hij niet wordt aangenomen.


Verbeter de afbakening
De banenafspraak uitbreiden met arbeidsgehandicapten die meer dan het minimumloon kunnen verdienen, is hard nodig. Het verhoogt de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt; met deze uitbreiding krijgen meer mensen met een arbeidsbeperking zicht op een passende baan.

Gewogen quotum
Ieder(in) heeft de Kamerleden nogmaals gevraagd om invoering van een gewogen quotum: mensen met een arbeidsbeperking die meer dan het minimumloon kunnen verdienen, vallen ook onder de banenafspraak en een toekomstig quotum, maar zij tellen minder zwaar mee dan mensen met een lager verdienvermogen. De afbakening wordt zo eerlijker en sluit niet langer een deel van de doelgroep uit.

Voordelen voor werknemers én werkgevers
Uitbreiding van de doelgroep heeft ook voordelen voor werkgevers. Het aanbod van arbeidsgehandicapten die meetellen voor de banenafspraak wordt ruimer. Werkgevers hebben dus meer keuze, bijvoorbeeld ook als ze hoogopgeleiden nodig hebben.

Uitbreiding van de doelgroep draagt bij aan inclusieve organisaties, waarin mensen met een arbeidshandicap volwaardig medewerker zijn. Werknemers én werkgevers hebben hier dus voordeel bij.

 

Meer over Werk (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home