Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

30 jun 2016

Week van de Toegankelijkheid 2016: Aan tafel!

Mensen aan tafel in restaurant

Van 3 t/m 8 oktober is de Week van de Toegankelijkheid 2016. Dit jaar is het motto ‘Aan tafel!’. Samen met lokale organisaties werkt de Week van de Toegankelijkheid de komende maanden aan het toegankelijker maken van horeca voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Van patatkraam tot eetcafé, van restaurant tot popfestival.

Netwerkbijeenkomsten in het land
In aanloop naar de Week in oktober starten in verschillende plaatsen de voorbereidingen. Komende tijd zijn er netwerkbijeenkomsten in het land met onder meer gehandicapten- en patiëntenorganisaties, horeca-ondernemers en lokale bestuurders. De eerste drie bijeenkomsten zijn in Zeist (1 juli), Middelburg (4 juli) en Leeuwarden (12 juli).

Aanmelden
Bij die bijeenkomsten bekijken we hoe de horeca toegankelijker kan worden. Wat is toegankelijke horeca? Wat zijn goede voorbeelden? Ook bespreken we hoe we met de belangenorganisaties, gemeente en horeca-ondernemers activiteiten kunnen opzetten in aanloop naar of tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Meer informatie over het programma van de bijeenkomsten en het aanmeldformulier vindt u op de website www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Gastvrije ontvangst
Voor toegankelijke horeca is meer nodig dan alleen het verwijderen van fysieke drempels of de beschikbaarheid van een gehandicaptentoilet. Uit ervaringen van mensen met een beperking blijkt dat service en gastvrije, behulpzame ontvangst ook belangrijk zijn voor een mooie avond uit of een geslaagd etentje. Ook is goed toegankelijke informatie over bijvoorbeeld het menu en de bereikbaarheid van belang.

VN-verdrag en horeca
In de Handreiking Aan tafel! van de Week van de Toegankelijkheid staat uitgebreide informatie over toegankelijkheid en horeca, met concrete suggesties wat belangenbehartigers, patiëntenorganisaties, de horeca en de gemeente kunnen doen.
Zo besteedt de handreiking ook aandacht aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Uit dit verdrag vloeit voort dat bijvoorbeeld cafés en restaurants waar nodig en stap-voor-stap aanpassingen doen om toegankelijker te worden. De Handreiking Aan tafel! kunt u hieronder downloaden.

De Week van de Toegankelijkheid wordt georganiseerd door Ieder(in), Oogvereniging, Hoormij en wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.

Van 3 t/m 8 oktober is de Week van de Toegankelijkheid 2016. Dit jaar is het motto ‘Aan tafel!’. Samen met lokale organisaties werkt de Week van de Toegankelijkheid de komende maanden aan het toegankelijker maken van horeca voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Van patatkraam tot eetcafé, van restaurant tot popfestival.

Downloads

Download het bestand Handreiking Aan tafel

pdf / 2016-06-30

Download het bestand Handreiking Aan tafel

word / 2016-06-30