Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

14 jul 2016

Klijnsma rekent zich rijk

man in magazijn

De overheid blijft achter bij het scheppen van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een arbeidsbeperking worden door de overheid vooral ingehuurd op detacheringsbasis vanuit de sociale werkvoorziening. Het bedrijfsleven haalt de streefcijfers wel. Op de jubelende presentatie van de banencijfers door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) valt nogal wat af te dingen.

De staatssecretaris rekent zich rijk met de meest recente banencijfers van uitkeringsinstantie UWV. Het beeld waarmee de staatssecretaris naar buiten treedt – dat er sinds 2013 21.000 nieuwe banen voor mensen met een beperking zijn bijgekomen – is veel te rooskleurig. 

Bestaand werk
Ieder(in) kijkt kritisch naar de wijze van tellen. In de praktijk gaat het voor een groot deel over het verschuiven van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. De ruim 5.500 banen bij de overheid komen bijna geheel voor rekening van arbeidsgehandicapten die vanuit de sociale werkvoorziening worden gedetacheerd of ingeleend. 

Daarbij gaat het niet om nieuwe banen, maar om bestaand werk dat eerst onder de sociale werkvoorziening werd gerekend. Deze mensen werken nu, zogezegd, buiten de deur. De werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten bij de overheid is dus zeer beperkt gestegen.

Onzekerheid
De overheid is ook te terughoudend met het in vaste dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat vooralsnog vooral om tijdelijke contracten. 

Dezelfde onzekerheid geldt voor arbeidsgehandicapten die aan de slag gaan in het bedrijfsleven. Vaste dienstverbanden zijn er nauwelijks bij. Verheugend is wel dat bedrijven de streefcijfers halen.  

Beschutte werkplekken
Er was afgesproken dat voor iedere persoon die gedetacheerd wordt van de werkvoorziening een beschutte werkplek bij moest komen: de herbezettingsvoorwaarde. Deze is opgeschort bij de telling die nu bekend is geworden. 

Zorgwekkend is dat gemeenten ver achter blijven bij het organiseren van de 30.000 beloofde beschutte werkplekken voor mensen met een zeer ernstige arbeidsbeperking. Dit is een belangrijk fundament onder de Participatiewet. Zolang deze mensen aan de kant blijven staan, is geen sprake van een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen. 

Voorbeeldfunctie overheid
Ieder(in) is blij met de inzet van werkgevers en betreurt het dat de overheid het in haar voorbeeldfunctie laat afweten om mensen met een arbeidsbeperking een duurzame kans te geven op de arbeidsmarkt. In 2026 moeten er 125.000 nieuwe banen voor mensen met een beperking zijn gerealiseerd. Dat lukt alleen als er écht nieuwe banen bij komen en niet louter banen die alleen bestaan op papier.  


Meer over de Participatiewet (u gaat naar Thema's)
Terug naar Home