Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

15 mrt 2017

Spelregels voor huishoudelijke hulp

vrouw aan het stofzuigen

De rechter heeft vorig jaar belangrijke uitspraken gedaan over de huishoudelijke hulp en de Wmo 2015. Aan welke regels moeten gemeenten zich nu houden? De nieuwe brochure ’Een schoon huis’ legt het uit. Voor gemeenten, lokale belangenbehartigers en voor mensen met een beperking die voor hulp bij de gemeente aankloppen

Deze uitspraken hebben direct gevolg voor het Wmo-beleid dat gemeenten moeten maken voor huishoudelijke hulp. Gemeenten kunnen nog steeds verschillende keuzes maken. Welke keuzes dat zijn, leest u ook in deze brochure.  

Moet, mag, mag niet
De rechter heeft niet alleen duidelijk gemaakt wat een gemeente wel en niet mag doen, maar ook duidelijk gemaakt wat een gemeente beslist moet regelen. Deze ‘mag niet-, mag-, en moet-regels’ zijn in hoofdstuk 1 overzichtelijk bij elkaar gezet. Dit hoofdstuk is vooral interessant voor gemeenten en lokale belangenbehartigers. 

Aankloppen bij de gemeente
Wat kunnen mensen tegenkomen als ze voor huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente? Het hoofdstuk ‘Als u aanklopt bij de gemeente’ zet het op een rij. Van het eerste contact tot en met bezwaar maken en alles daar tussenin (algemenen voorziening, vormen van maatwerk, de lichte toets, het keukentafelgesprek etc). 

Download Een schoon huis – De spelregels voor huishoudelijke hulp

Nationale Zorgnummer
Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen of heeft u advies nodig bij uw Wmo-aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het Nationale Zorgnummer van Ieder(in). 

Downloads

Download het bestand Brochure Een schoon huis

pdf / 2017-03-23

Download het bestand Brochure Een schoon huis

word / 2017-03-21