Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

12 jun 2017

Samen leven in de buurt - Participatiedag 2017

Jongeman in rolstoel met kameraad aan sporten

Veel mensen dromen van huisje, boompje, beestje in een fijne, veilige buurt. Hoe pak je dit aan? Waar vind je een steuntje in de rug? Kom luisteren en ervaringen uitwisselen op de Participatiedag Samen leven in de buurt.

Op de Participatiedag presenteren we een aantal lokale projecten en initiatieven die mensen helpen hun plek in de buurt te vinden. Goede voorbeelden. De initiatiefnemers komen een presentatie geven over hun buurtinitiatief. Daarna kunt u met hen in gesprek. Zo kunt u ideeën opdoen voor uw gemeente.

Waar en wanneer
De Participatiedag 2017 is op 5 juli 2017 van 10.00 tot 15.00 uur.
Locatie is NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.

Voor wie en aanmelden
De Participatiedag is voor iedereen die zich actief inzet voor een betere maatschappelijke positie voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte en ouderen.

Aanmelden kan via deze link

Programma
09.30 – 10.00 uur Ontvangst deelnemers
10.00 – 10.10 uur Start programma
10.10 – 10.30 uur Inleiding Laura Vervaart van Samen Sterk zonder Stigma
10.35 – 11.35 uur Presentatieronde 1
11.40 – 12.40 uur Presentatieronde 2
12.40 – 13.40 uur Lunch
13.40 – 14.40 uur Presentatieronde 3
14.40 – 15.00 uur Afsluiting

U kunt drie van de zes presentaties bijwonen. Aanmelden voor de presentaties kan op de dag zelf. Op dit moment zijn de volgende presentaties in het programma vastgelegd:

Buurtcirkel
Buurtcirkel is een sociale cirkel voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen. Samen met andere buurtbewoners en met ondersteuning van een vrijwilliger en een (woon)coach vorm je een buurtcirkel en help je elkaar met klussen of de administratie, maar je kunt ook samen erop uit trekken.

Klas op wielen Alkmaar
Kinderen met ernstig meervoudige handicaps krijgen hun ondersteuning meestal in speciale voorzieningen. Contacten met niet gehandicapte leeftijdsgenoten zijn er dan niet (dagelijks). KLAS OP WIELEN voorziet in huisvesting van de zorg & ondersteuning in de school. Zo wordt speciaal heel gewoon.

Kwartiermakers Utrecht
Kwartiermakers zijn wijkbewoners met een beperking of psychische kwetsbaarheid. Zij willen van Vleuten-de Meern een wijk voor alle bewoners maken. De Kwartiermakers gaan in gesprek met wijkbewoners en organisaties om samen de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en drempels weg te nemen.
Aanmelden kan via deze link.   

Nog vragen?
Neem contact op met Dini Zeggelaar, d.zeggelaar@iederin.nl
Wij hopen u te ontmoeten op 5 juli in Utrecht.