Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

16 okt 2017

Aankondiging congres ’Samen sterk voor kwaliteit’

Logo Samen sterk voor kwaliteit

Een sterke positie van familieverenigingen, cliënten- en verwantenraden draagt bij aan de kwaliteit van zorginstellingen. Medezeggenschap geeft cliënten en hun naasten meer invloed op hoe mensen met een beperking in een instelling wonen, werken en leven. LFB, KansPlus, LSR en Ieder(in) organiseren daarom op vrijdag 8 december 2017 het congres ‘Samen sterk voor kwaliteit’.

Wat is er te doen?
De hele dag zijn er kennis- en doe-workshops te volgen over:

  • VN-verdrag Handicap en cliëntenraad
  • Veilig in vrijheid
  • Versterken van cliëntenraden en familieverenigingen
  • De dialoog tussen cliënt - begeleiders - verwanten
  • Keuzevrijheid voor cliënten - kwaliteit van bestaan

Ook zijn er drie lezingen:

  • Medezeggenschap nieuwe stijl - de nieuwe Wmcz
  • Cliëntenraad en het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
  • Cliëntenraad en de nieuwe Governancecode Zorg

Het congres vindt plaats in congrescentrum De Werelt in Lunteren, en is gratis toegankelijk voor iedereen. Het programma start om 10.00 uur met een feestelijke opening. Halverwege wordt gezamenlijk geluncht en de dag eindigt met een muzikale afsluiting.

Voor wie?
Het congres is voor centrale cliëntenraden, cluster-/regioraden, lokale raden, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen en familieverenigingen. Maar ook voor cliënten, ouders, verwanten, beleidsmedewerkers, managers/bestuurders. Kortom: voor iedereen in de gehandicaptenzorg.

Aanmelden doet u hier.   

Het congres wordt georganiseerd door LFB, Ieder(in), KansPlus, en LSR, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’. De kwaliteitsagenda is een samenwerking van bovengenoemde organisaties, de Patiëntenfederatie, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, www.ikdoemee.nl.